Al het nieuws

Voor camera geen zwart-wit stembiljetten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Electorale Raad (ER) heeft gisteren geen proces-verbaal (pv) kunnen opmaken van de verkiezingsuitslag en heeft zich aan het einde van het hele proces, om te komen tot het pv, teruggetrokken voor intern beraad. VerkzuitslagTwee heikele punten moesten daarin besproken worden, namelijk de 427 uitgebrachte stemmen op de vlak voor de verkiezingen overleden Almier Godett (KEM) en de kwestie van de zwart-wit stembiljetten. Ten aanzien van Godett was eerst door de ER aangegeven dat deze stemmen zijn toegekend aan partijleider Rennox Calmes van Trabou pa Kòrsou (TPK). Later is dit weer ingetrokken. ,,De stemmen gaan naar de partij”, aldus ER-woordvoerder Sheryl Losiabaar. ER-voorzitter Raymond ‘Pacheco’ Römer maakt de vergelijking met Pim Fortuin die daags voor de verkiezingen in Nederland kwam te overlijden. ,,De op hem uitgebrachte stemmen zijn naar de partij gegaan.”
Na het beraad van de ER zijn de zakken van verschillende stembureaus geopend op verzoek van aanwezige personen en partijen in het WTC. Daarbij zijn de ongeldige stemmen bekeken en soms meerdere pakketten die per partij gesorteerd waren geopend. Uiteindelijk is er geen enkel zwart-wit-formulier tevoorschijn gekomen. Römer verklaart dan ook aan het einde: ,,We zullen de bezwaren opnemen in het proces-verbaal en eerdaags zullen we het definitieve eindresultaat bekendmaken. We zijn geen enkel zwart-wit-biljet tegengekomen. En dit komt overeen met de verklaringen van de voorzitters van de stemlokalen. Als er partijen of personen zijn die hier een rechtszaak over willen beginnen dan is dat hun goed recht.”
Vlak voordat de ER het pv wilde ondertekenen stonden verschillende personen op om bezwaar aan te tekenen en te eisen dat deze bezwaren ook in het pv opgenomen zouden worden. Dit is uiteindelijk door de ER-voorzitter toegezegd. De bezwaarmakers eisen een hertelling en sommigen zelfs nieuwe verkiezingen, opheldering over de zwart-wit-stembiljetten en de stemmen die op Almier Godett zijn uitgebracht. Daarover haalt advocaat Achim Henriquez, die Raichel Sintjacoba van Un Kambio pa Kòrsou vertegenwoordigt, artikel 102 van het Kiesreglement aan waarin staat: ,,Blijkt bij de vaststelling van de uitslag der verkiezing een kandidaat overleden, dan wordt zijn naam buiten rekening gelaten.” Volgens hem komen de stemmen op Godett te vervallen, wat overigens zou betekenen dat TPK geen zetel behaald heeft in de Staten. Sintjacoba verwijst ook naar de verplichting van de ER om de naam van een overleden persoon te schrappen, zoals vermeld in artikel 29: ,,De ER schrapt van de lijst de naam van de kandidaat van wie een uittreksel uit het register van overlijden dan wel een afschrift van de akte van overlijden is overgelegd.” Toen Godett kwam te overlijden gaf de ER al aan dat op hem niet gestemd kon worden, maar dat de stembiljetten al gedrukt waren en zijn naam dus niet meer geschrapt kon worden.
Ten aanzien van de zwart-wit stembiljetten wijst Henriquez namens Sintjacoba er de ER op dat in artikel 53 staat vermeld dat de stembiljetten kúnnen worden voorzien van een kleur, maar dat dit dus niet verplicht is. Dat geldt ook voor het aanbrengen van een foto van de lijsttrekker. Maar, zo voegt hij eraan toe, het derde lid van artikel 53 stelt: ,,De vorm en de inrichting van het stembiljet worden vastgesteld bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen (LBham).” Aangezien de publicatie van deze LBham volgens de advocaat niet terug te vinden is, zou dit kunnen betekenen dat geen enkel stembiljet rechtsgeldig is. Over deze LBham legt Römer later uit dat deze wel bestaat. Het gaat om de LBham van 2012, nummer 56.
Verder voert Henriquez aan dat als gekozen is voor een kleuropdruk alle stembiljetten aan elkaar gelijk moeten zijn en er geen verschillen mogen bestaan. Hoewel de advocaat aangeeft dat dit in het Kiesreglement staat, is dit door de redactie van deze krant niet als zodanig teruggevonden.
Verder gaat Sintjacoba in op de vereisten van de foto die op het stembiljet geplaatst mag worden. Het gaat om een foto van de lijsttrekker die zwart-wit moet zijn en een afmeting van drie bij vier centimeter mag hebben. Volgens zijn advocaat stonden alle kandidaten van de partijen op het stembiljet. Dit kan niet waar zijn, volgens de redactie, want dan zouden er 354 foto’s op moeten staan. Verder zou volgens Henriquez de afmeting van de foto’s niet kloppen. Dit wordt beaamd door Römer. De foto’s zijn kleiner afgedrukt vanwege het groot aantal partijen. Maar vereist is dat de foto herkenbaar is, zo voert hij aan
Partijleider Sintjacoba concludeert uiteindelijk dat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden. ,,Zo niet, dan dienen alle stemmen te worden herteld, met name ook moet er inzage worden gegeven in de ongeldig verklaarde stembiljetten en worden bezien of zij daadwerkelijke als ongeldig moeten worden bestempeld. Een hertelling is op zijn plaats indien de KSE (ER, red.), ondanks al het vorengaande toch beslist tot het in stand houden van de geldigheid van de stemmen”, zo staat in het op schrift opgestelde bezwaar van Sintjacoba.
Andere bezwaarmakers sluiten zich hierbij aan. Gisteren spraken nog Suzy Camelia-Römer van PIN, journalist Richeron Balentien, vakbondsleider Amado Vilchez, Marelva Jansen-Liberia van PNP, Miles Mercera van Vishon en Chehadi Eddine van DP. Balentien wil van de ER nog bevestigd krijgen dat er 4.000 zwart-wit stembiljetten gedrukt zijn.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).