Al het nieuws

Dankzij renteloze lening van 170 miljoen van Nederland aan Curaçao

Van onze redactie
Willemstad - Een groot deel van de rekeninghouders van Girobank kan binnenkort een storting tegemoetzien. In de meeste gevallen gaat het om hun volledige tegoed, maar de uitkering is tot maximaal 1,2 miljoen gulden.

Giro Bank 5Hiermee is de Girobankproblematiek wat betreft de klanten voor een belangrijk deel opgelost, nadat op 10 december 2019 bij Girobank nv een zogeheten moratorium was ingesteld waarbij de tegoeden boven de 10.000 gulden op de betaal- en/of spaarrekeningen werden bevroren.

De bank was voor december 2013 zodanig in de problemen beland dat de noodregeling moest worden uitgesproken. Er moest kapitaal worden bijgestort door de aandeelhouders, wat niet gebeurde. Toezichthouder de Centrale Bank CBCS heeft Giro in de jaren daarna niet kunnen redden. De bank wordt nu ‘afgewikkeld’.

De uitkering van de tegoeden bij Girobank tot bovengenoemd maximum van 1,2 miljoen wordt voorgefinancierd met een renteloze lening van 170 miljoen die door Nederland aan het Land Curaçao wordt verstrekt.

Op een groot deel van die bevroren tegoeden zal binnenkort door de speciaal hiervoor opgerichte GI-RO Settlement Holding nv (GSH) een uitkering worden verricht. Het merendeel van de rekeninghouders bij Girobank zal daarmee de vrije beschikking krijgen over een bedrag ter hoogte van hun volledige tegoed. Dat laatste zal dus niet gelden voor tegoeden die uitkomen boven een bedrag van 1,2 miljoen. Op die tegoeden zal GSH tot maximaal 1,2 miljoen een uitkering doen.

GSH is op 28 december 2020 opgericht om de leningenportefeuille van Girobank te verkrijgen en voor het uitwinnen en beheren daarvan. Uit de opbrengsten die GSH hieruit verkrijgt zal de lening van Nederland worden afgelost. De Curaçaose overheid en GSH hebben daarover afspraken gemaakt die in een overeenkomst worden neergelegd.

Nadat de lening is afgelost, zullen verdere opbrengsten uit het uitwinnen en beheren van de leningenportefeuille door GSH, conform haar statutaire plicht, worden aangewend ten gunste van de rekeninghouders met een tegoed boven het bedrag van 1,2 miljoen. Die rekeninghouders zullen daarover te zijner tijd worden geïnformeerd.

Het opnemen van de uitkering van GSH kan door middel van overboeking naar een rekening bij een andere bankinstelling naar keuze. Rekeninghouders die nog niet over een bankrekening bij een andere bankinstelling beschikken, worden aangeraden zo spoedig mogelijk een andere bankrekening te openen.

Overboeken kan via online bankieren. In verband met de actuele Covid-19-situatie heeft een bezoek aan een van de filialen van Girobank, te Scharloo of Janwe, niet de voorkeur. De uitkering kan ook worden opgenomen via de ATM-machines met inachtneming van de opnamelimieten per dag. Het contant opnemen van grote sommen geld wordt echter uit veiligheidsoverwegingen dringend afgeraden.

De rekeninghouders van Giro zullen binnenkort bericht ontvangen. Bij klanten van Girobank die naast tegoeden ook een opeisbare schuld aan Girobank hebben - bijvoorbeeld een lening of andere financiering met een betalingsachterstand - zal deze schuld eerst in mindering worden gebracht op de uitkering van GSH. Die rekeninghouders krijgen de vrije beschikking over het bedrag dat overblijft na die vermindering.

Voor niet opeisbare leningen of andere financieringen kunnen rekeninghouders ook gebruikmaken van de mogelijkheid om hun schuld te verlagen of te vereffenen met de uitkering die nu wordt gedaan. Hierover kunnen zij contact opnemen met Giro.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).