Al het nieuws

Jamaloodin 30 jaar cel: uitlokking moord Helmin Wiels bewezen

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voormalig minister van Financiën George Jamaloodin is gisteren door de rechters van het Hof conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar, met aftrek van voorarrest.
jamaloodinBijna acht jaar na de moord op PS-politicus Helmin Wiels, kampte zijn broer Aubert gisteren met een bitterzoet gevoel: ,,Ik kan voor een deel eindelijk rustig ademhalen omdat de opdrachtgever van de moord van mijn broer is veroordeeld. Aan de andere kant is de reden waarom mijn broer is vermoord nog steeds onbekend. Dat vreet aan me.”
Dat de reden voor de moord onbekend blijft, werd gisteren door het Hof beaamd: ,,Het staat vast dat het om een liquidatie gaat: een in georganiseerd verband en op bestelling tegen betaling gepleegde moord. Door zijn handelen heeft Jamaloodin blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van het slachtoffer. Met zijn handelen heeft hij groot leed aan de nabestaanden van het slachtoffer en aan het land Curaçao toegebracht. Wat betreft het motief geldt dat weliswaar bij velen de gedachte aan een ‘politieke moord’ heeft postgevat, maar naar het waarom van de moordaanslag heeft het strafrechtelijk onderzoek geen ondubbelzinnig antwoord opgeleverd.”
Het Hof acht wettig bewezen dat Jamaloodin - die van 2010 tot 2012 als minister van Financiën diende in de regering van MFK, PS en MAN - zich in de zaak Maximus schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van de moord op de oprichter van Pueblo Soberano (PS), Helmin Wiels, in mei 2013 en zich in de zaak Germanium schuldig heeft gemaakt aan het gebruik maken van valse geschriften. Ook is Jamaloodin - anders dan in eerste aanleg - nu in hoger beroep schuldig bevonden in de zaak Passaat voor het plegen van valsheid in geschrifte door een zogeheten Aanschrijving ter uitvoering van artikel 39, lid 1 sub 1 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen te antedateren. In eerste aanleg was Jamaloodin nog veroordeeld tot 28 jaar cel voor zijn betrokkenheid in de zaken Maximus en Germanium en was hij vrijgesproken voor de zaak Passaat.
Het Hof heeft in de zaak Maximus geoordeeld dat bewezen kan worden dat Jamaloodin de opdracht heeft gegeven tot de moord op Wiels, dat hij geld in het vooruitzicht heeft gesteld aan degene die de moord organiseerde en dat hij heeft betaald voor de moord, die op 5 mei 2013 heeft plaatsgevonden.
In zijn uitspraak heeft het Hof aangegeven dat Jamaloodin ervoor heeft gekozen om zijn betrokkenheid bij de moord van Wiels ‘hardnekkig te ontkennen’. ,,Gelet op de aard en ernst van dit misdrijf kent het Hof aan het strafdoel van vergelding groot gewicht toe. Het Hof heeft daarbij de door Jamaloodin vervulde rol - uitlokkend en op de achtergrond opererend - betrokken. Reeds op grond van zijn met betrekking tot dit misdrijf ontkennende proceshouding is het voor het Hof niet mogelijk om inzichten van Jamaloodin over de ernst van zijn gedragingen bij de vraag naar passende bestraffing te betrekken. Daarnaast beoogt het Hof met bestraffing van Jamaloodin eraan bij te dragen dat ook anderen ervan worden weerhouden om dergelijke misdrijven te begaan”, zo staat in het vonnis.
Jamaloodin was gisteren zelf ook in zijn oranje gevangenisoveral aanwezig en keek na het uitspreken van het vonnis achterom naar zijn familie in de rechtszaal. Toen de rechter de 30 jaren celstraf uitspraak, liet hij zijn hoofd hangen. Zijn raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran gaf na afloop aan dat zijn cliënt teleurgesteld is. De advocaat beschuldigde het OM van het omkopen van getuigen om tegen Jamaloodin te verklaren. ,,Maar de rit is nog niet ten einde; volgende week tekenen we cassatie aan.”
In de zaak Passaat is vast komen te staan dat Jamaloodin op 11 april een aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub a, van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen heeft ondertekend en ‘willens en wetens onjuist heeft gedateerd op 7 april 2011’. Volgens de drie rechters van het Hof is daarmee vast komen te staan dat Jamaloodin opzettelijk een geschrift valselijk heeft opgemaakt, terwijl dat geschrift bij uitstek bestemd was om tot het bewijs van enig feit te dienen. ,,Daarmee is tevens gegeven dat Jamaloodin destijds minister van Financiën, als ambtenaar bij het begaan van het strafbare feit gebruik heeft gemaakt van macht, hem door zijn ambt geschonken”, aldus het Hof.
Vast staat voor het Hof dat Jamaloodin zich verder schuldig heeft gemaakt aan verduistering, door een bedrag van maar liefst 450.000 gulden aan subsidiegelden voor privédoeleinden te onttrekken aan hun bestemming. Het Hof kan echter niet vaststellen dat Jamaloodin die subsidiegelden in zijn bediening als minister van Financiën onder zich had, dan wel dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van macht en gelegenheid die hem door dat ambt waren geschonken. Het OM heeft ervoor gekozen het verwijt alleen te plaatsen in het kader van een ambtsmisdrijf en niet ook in de sleutel van de ‘normale’ verduistering. Om die reden heeft het Hof Jamaloodin van dit aan hem verweten ambtsmisdrijf vrijgesproken.
In dit onderzoek heeft het Hof wel bewezenverklaard dat Jamaloodin valse geschriften heeft gebruikt met het oog op het kunnen verduisteren van het bedrag van 450.000 gulden.