Al het nieuws

In derde ontwerp-abb geen rekening gehouden met eerder advies

Van een onze verslaggevers
Willemstad - Naar het oordeel van de SER kan de regering ‘diligenter en zorgvuldiger’ omgaan met (eerdere) adviezen van dezelfde Sociaal-Economische Raad en ook van de Raad van Advies (RvA) en daarmee ook ten aanzien van het wetgevingsproces.
sergebouwDeze opmerking van de SER houdt verband met het voornemen van het kabinet-Rhuggenaath (lees: MAN-minister Kenneth Gijsbertha van Financiën) om een algemene bestedingsbelasting (abb) in te voeren, die als het aan de bewindsman ligt, nog in het eerste kwartaal 2021 in de plaats moet komen van de huidige omzetbelasting (ob). Waarom? Omdat de SER hiermee voor de derde maal heeft geadviseerd over de ontwerp-landsverordening betreffende de invoering van een abb. Op zichzelf is daar nog niet eens zoveel mis mee, maar wel als de regering (en de ambtenaren, red.) helemaal niet ingaat op de eerdere advisering.
Het eerste advies dateert van 14 november 2019 en behandelt het op 11 oktober 2019 ontvangen adviesverzoek inzake de invoering van een abb (‘het eerste ontwerp’). Het tweede advies dateert van 2 maart 2020 en behandelt het op 13 februari 2020 ontvangen adviesverzoek inzake een aangepast ontwerp betreffende de invoering van een abb (‘het tweede ontwerp’).
,,De SER merkt op dat er in het onderhavige ontwerp in het geheel niet wordt ingegaan op de eerdere adviesverzoeken met betrekking tot de invoering van een abb. Weliswaar staat in het besluit van de RvM dat de ‘aangepaste’ ontwerp-landsverordening ter fine van advies aan de SER wordt aangeboden, maar uit deze formulering blijkt niet expliciet dat de SER reeds over dit onderwerp heeft geadviseerd, en dat in feite opnieuw advies wordt gevraagd over een aangepaste versie van een ontwerp-landsverordening die eerder, tot tweemaal toe, ter advisering aan de SER werd voorgelegd.”
Dit ‘bevreemdt’ de Sociaal-Economische Raad omdat in het tweede ontwerp van maart 2020 de regering in de bijbehorende Memorie van Toelichting (MvT) wél uitgebreid is ingegaan op het advies van de SER van november 2019. In deze MvT staat: ,,De regering heeft het advies van de SER bestudeerd. Dit heeft ertoe geleid dat zowel het ontwerp als de toelichting op een aantal punten zijn aangepast.” Voor zover het niet mogelijk was om de adviezen van de SER over te nemen, wordt daar zo volledig mogelijk op ingegaan en toegelicht.
De SER is op zijn beurt in zijn tweede advies uitgebreid ingegaan op deze reactie van de regering. Daarnaast heeft de SER geadviseerd inzake de wijzigingen die in het tweede ontwerp waren aangebracht.
Echter, in het nu voorliggende ‘derde ontwerp’ wordt, in tegenstelling tot de vorige versie, in het geheel niet ingegaan op de advisering inzake de tweede versie van de ontwerp-landsverordening door de SER.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).