Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het opleggen van de verplichting om een negatieve testverklaring op besmetting met het coronavirus te tonen voor vertrek naar Nederland is sinds zaterdag definitief mogelijk.

testplichtDe Eerste Kamer kwam vrijdag vervroegd terug van kerstreces om de spoedwet van het Nederlandse kabinet te behandelen. De wet werd aangenomen met alleen de twee stemmen van Forum voor Democratie tegen.

Met de wetsaanpassing wil het kabinet verdere rechtszaken voorkomen, die waren aangespannen door Nederlanders die terugkeerden uit het buitenland. De voorzieningenrechter in Den Haag had vlak voor Nieuwjaar de eerste klager in het gelijk gesteld op basis van het wettelijk recht op terugkeer naar Nederland voor Nederlandse staatsburgers. De wet eist nu van vervoerders dat zij voor vertrek naar Nederland een negatieve testverklaring vragen.

De Tweede Kamer was woensdag al akkoord gegaan met de wet. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer ging minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in op de gevolgen voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Daarover hadden D66 en ChristenUnie vragen gesteld, omdat het volgens de fractiewoordvoerders onduidelijk was wat dit voor reizen naar en van de eilanden nu precies voor gevolgen heeft. Voor de nieuwe wet gelden de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) als buitenland en de BES-eilanden binnenland.

Grapperhaus legde uit dat het vliegverbod op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) voorlopig van kracht blijft. Nederland is hiervan uitgezonderd, maar Saba en Statia hebben desondanks een inreisverbod ingesteld. De noodverordening voor Bonaire stelt een PCR-test verplicht. ,,Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan die noodverordening worden voortgezet totdat de ministeriële regeling voor Bonaire is aangepast. Er vindt op dit moment overleg plaats met de eilanden over die voortzetting.”

De CAS-landen bepalen zelf of er een PCR-testplicht wordt opgelegd aan inreizigers. Nederland legt omgekeerd de plicht op om een negatieve testverklaring te tonen aan reizigers vanuit landen die door de minister van Volksgezondheid worden aangemerkt als hoogrisicogebied. Zoals deze krant zaterdag al meldde, is die kwalificatie vrijdag voor Curaçao als laatste eiland opgeheven, zodat er geen PCR-test wordt geëist. Toch staat Curaçao op de website van de Rijksoverheid nog niet vermeld als veilig land, terwijl de andere eilanden daar wel op staan.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).