Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - General manager Hugo Lew Yen Tai van TeleCuraçao bevestigt dat onlangs van een flink aantal collega medewerkers afscheid is genomen. Het betreft ‘vrijwillig ontslag met wederzijds goedvinden’, aldus de manager van de nationale televisiezender.


telecurBerichten via sociale media melden dat het om in totaal 20 personeelsleden zou gaan. Lew Yen Tai geeft desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad aan dat het om 13 werknemers gaat. Zelf geeft hij al zeventien jaar leiding aan TeleCuraçao. Daarvoor was hij verslaggever en hoofdredacteur. Die laatste functie bekleedt hij nog steeds.
De zender, officieel de Antilliaanse Televisie Maatschappij nv (ATM), kwam vorig jaar in handen van overheids-nv Curaçao Data & Television. Daarvoor maakte ATM-deel uit van de UTS-Groep (United Telecommunication Services), maar dat werd door de overheid verkocht en kwam in particuliere handen.
Via een Landsbesluit werd de officieel in juni 2020 opgerichte overheids-nv (holding) Curaçao Data & Television aan de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR), toebedeeld. Het besluit werd toen ook aan de Staten aangeboden.
Het gaat hier om een holding die voorheen de naam Curaçao Television & Information and Communication Technology Management nv (CT&ICTM) heette en waar TeleCuraçao (ATM) en Dataplanet ondergebracht werden, nadat UTS was verkocht. Zo bevestigde destijds Donald de Palm van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).
TeleCuraçao te Berg Arrarat vierde afgelopen jaar het 60-jarige jubileum, nadat het tv-station op 31 juli 1960 werd opgericht. Volgens het Handelsregister dateert ATM van februari 1969. Algemeen directeur van TeleCuraçao/ATM is dus Curaçao Data & Television.
Op zijn beurt heeft Curaçao Data & Television een eigen bestuurder en commissarissen. Interim-directeur is de op Bonaire geboren Toribio Benjamin Statia. De nv die TeleCuraçao bestuurt telt drie commissarissen: Alba Martijn, Alvin Gerald Stacie en Vernon Huerta.
De in juni 2020 opgerichte nv, eveneens gevestigd op Berg Ararrat, heeft onder meer als bedrijfsomschrijving het deelnemen in en beheren van andere vennootschappen in het bijzonder de vennootschappen die ten doel hebben het ‘implementeren, beheren en onderhouden van alle informatie- en communicatietechnologie-functionaliteiten en het exploiteren van een radio en televisie-inrichting’.
Indertijd werd door toezichtbureau SBTNO negatief - zelfs met ‘groot bezwaar’ - op de holdingplannen geadviseerd omdat, kort gezegd, door het uitblijven van financieel onderzoek bij TeleCuraçao en Dataplanet, het niet duidelijk zou zijn welke lijken er in de kast zouden liggen. Het Land Curaçao zou zich een financieel debacle op de hals kunnen halen.
Minister Jesus-Leito voerde aan dat het beter en eenvoudiger zou zijn onderzoek te doen naar de bedrijven als ze eenmaal bij de holding zijn ondergebracht. ,,Nu heeft het Land er geen zeggenschap over”, zei ze in 2019. De minister en de ministerraad hebben toen gemotiveerd afgeweken van het SBTNO-advies.
TeleCuraçao concurreert vooral met het particuliere TV Direct (Direct Media Curaçao van Jachmin Pinedo Productions nv). Door de hevige concurrentie in een klein afzetgebied, dat bovendien kampt met economische krimp en slinkende advertentiebudgetten, legde al eerder CBA Television met Master Media Management als exploitant, het loodje als lokale tv-zender. Nos Pais van Mavis Albertina bestaat formeel nog steeds, maar de eigenares heeft officieel aangekondigd de politiek in te gaan en een gooi te doen naar een of meer zetels tijdens de Statenverkiezingen van maart 2021.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).