Al het nieuws

Venezolaanse vluchtelingen sneller duidelijkheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vluchtelingen die een beroep doen op bescherming volgens artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), krijgen sneller uitsluitsel hierover. evrm,,Er is een professional aangetrokken die het proces coördineert waardoor de wachttijd korter is”, aldus de minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR), bij de begrotingsbehandeling deze week. Artikel 3 EVRM verbiedt uitzetting naar een land waar een persoon een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.
Daarnaast kondigt de minister aan dat de vreemdelingenbarakken volgend jaar zullen worden uitgebreid naar een capaciteit van 75, voor zowel mannen als vrouwen. Ook zal er een recreatieruimte gebouwd worden. Deze uitbreiding wordt gefinancierd door Nederland voor een bedrag van 3,5 miljoen gulden. Omdat het probleem van de Venezolaanse vluchtelingen niet altijd zo zal blijven en de minister en Nederland hopen dat er ook betere tijden voor het Zuid-Amerikaanse land aanbreken, is het de bedoeling dat in een later stadium, bij minder vreemdelingen, de nieuwbouw als ‘halfway house’ gebruikt wordt voor jonge gedetineerden die dan beter voorbereid kunnen worden op terugkeer in de samenleving.
Voor wat betreft de huidige situatie van de Venezolaanse vluchtelingen legt Girigorie uit dat er nu een keer per maand een humanitaire chartervlucht naar dat land vliegt waarmee de opgepakte en gedetineerde vluchtelingen op kosten van het Land terug kunnen, maar ook mensen die op vrijwillige basis terug willen vliegen op eigen kosten. ,,Deze vrijwillige terug-reizigers krijgen geen verwijderingsbeschikking mee en kunnen altijd terugkomen mits zij een verblijfsvergunning hebben”, zo voegt de minister eraan toe. ,,Verder is het de afspraak dat we vooral een ontmoedigingsbeleid voeren. Op dit moment worden ongedocumenteerden die al op het eiland zijn niet opgepakt en gedetineerd vanwege de coronacrisis en gebrek aan capaciteit. Wel worden mensen opgepakt die op een bootje aangehouden worden”, zo legt hij nog uit.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).