Al het nieuws

Orde van Advocaten staat achter Landsverordening uitzonderingstoestand

Willemstad - ,,Het bestuur van de Orde van Advocaten ziet geen reden voor ‘paniek’ over de Noodwet.” Dat zegt de deken van de orde van Advocaten van Curaçao, Rogier van den Heuvel, op vragen van het Antilliaans Dagblad.

orde geen paniekVoor de voorzitter is er geen enkele twijfel: ,,Dit is een wet die volstrekt normaal en nodig is in een democratische rechtsorde.” Het gaat hier formeel om de Landsverordening uitzonderingstoestand.

Hij legt uit: ,,We zien momenteel dat een dergelijke wet in extreme omstandigheden als waar we nu mee leven nodig is om de overheid in staat te stellen de naleving van de nodige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te waarborgen - en zo nodig af te dwingen.”

Van den Heuvel verwijst bijvoorbeeld naar de maatschappelijke discussie over de vraag of de avondklokvoorschriften tot nu toe wel afdwingbaar zijn. ,,Dat zulke discussies ook maar enige grond onder de voeten hebben, is natuurlijk zeer onwenselijk.”

De Orde van Advocaten van Curaçao telt naar eigen zeggen circa 200 leden. De deken vervolgt zijn toelichting: ,,Het wetsontwerp voorziet in voldoende democratische en rechterlijke waarborgen tegen misbruik, nog daargelaten de overige waarborgen die er in koninkrijksverband zijn.”

Het is volgens de voorman van de Orde ‘goed dat het wetgevingsproces nu in sneller vaarwater is gekomen’. ,,Voor een meer inhoudelijke beschouwing verwijs ik graag naar de visies van de heren Jan de Boer en Etienne Ys die eerder in uw krant zijn verschenen. Die beschouwingen kan ik alleen maar onderschrijven.”

De Orde van Advocaten Curaçao werd opgericht in 1977 en is een vereniging voor advocaten die werkzaam zijn op Curaçao. De orde is een vereniging met rechtspersoonlijkheid aan wie geen verordenende bevoegdheden toekomen. Het lidmaatschap van de Orde van Advocaten is ook niet verplicht voor advocaten, legt de website uit.

Inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is wel verplicht. Op het tableau van het Hof zijn 275 advocaten ingeschreven. Circa 190 hiervan zijn werkzaam op Curaçao.

Zie ook:


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).