Al het nieuws

Ondertekening akkoord volgende week op Curaçao

Van onze correspondent
Den Haag - Een akkoord over verdere coronasteun voor Curaçao is gisteren nog niet bereikt in de Rijksministerraad (RMR). Maar het ziet er hoopvol uit, bleek uit de mededelingen van premier Eugene Rhuggenaath en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties na afloop.

F01 Knops Mijlpaal HOOFDKnops sprak zelfs van ‘een mijlpaal’. Het Nederlandse kabinet en de regering van Curaçao hebben bijna een akkoord bereikt, maar er moeten nog enkele details worden uitgewerkt. Knops wil komende week op Curaçao de laatste details bespreken met de Raad van Ministers om daarna ter plekke het akkoord te tekenen. ,,Er zijn constructieve gesprekken geweest. We zijn er bijna.”

Premier Rhuggenaath sprak zijn waardering uit voor het werk dat ‘Knops, zijn team en ook mijn team’ hebben gedaan om zover te komen. ,,We hebben goede gesprekken gehad in de RMR.” Aan de voorwaarden voor de tweede tranche van de liquiditeitssteun is voldaan, zodat er nu verder gesproken kan worden. Daarna kan er meteen begonnen worden met gesprekken over de uitvoering, zei de premier.

De onderhandelingen over de Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit en het daaraan gekoppelde landspakket voor hervormingen en investeringen lopen al sinds 10 juli en gingen erg moeizaam. Rhuggenaath, die net als de meeste politici op Curaçao eerder zeer kritisch was over het voorstel en de houding van Nederland, vindt dat er nu ‘een veel beter pakket op tafel ligt’, dat ook door de Staten wordt gesteund.

Zoals deze krant eerder deze week schreef, is de kas van het land leeg, waardoor het kabinet-Rhuggenaath eigenlijk geen andere keus meer heeft dan instemmen met het pakket dat door Knops is aangeboden. ,,De timing is goed”, zei Rhuggenaath daarover. Naar eigen zeggen heeft Curaçao nog wel aanpassingen weten te onderhandelen.

F01 Knops Mijlpaal INZET KoelegaIn het huidige voorstel zou de autonomie van Curaçao beter geborgd zijn. Ook is er volgens de premier gewerkt aan het vertrouwen tussen Den Haag en Curaçao. Wel heeft dit volgens hem ‘tijd gekost’. Voor een vierde tranche begin 2021 verwacht hij minder problemen.

Ook Aruba zou heel ver zijn in de onderhandelingen, maar is er ‘nog net niet’, aldus de gevolmachtigde minister Guillfred Besaril. Sint-Maarten is nog in gesprek over de voorwaarden voor het tweede steunpakket. Gevolmachtigde minister René Violenus van Sint Maarten zei dat nog gewacht wordt op een brief van het College financieel toezicht (Cft). Hij hoopt dat er volgende week verder gesproken kan worden en dat er op de volgende RMR een besluit kan worden genomen. Over het derde pakket wordt pas gesproken als het land aan de eerdere voorwaarden heeft voldaan.

Rhuggenaath tevreden

Premier Eugene Rhuggenaath is bijzonder tevreden over het behaalde resultaat in de Rijksministerraad (RMR). Dat liet hij gisteren in een nationale rede vanuit Nederland weten. ,,In de RMR is bevestigd dat Curaçao aan alle voorwaarden heeft voldaan om in aanmerking te komen voor de tweede tranche liquiditeitssteun. Naast de afgesproken hervormingen heeft Nederland nieuwe financiële steun toegezegd en daarnaast aangeboden te investeren in de ontwikkeling van Curaçao op verschillende terreinen. Op basis hiervan hebben staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops en ik het mandaat gekregen om in dit weekend verder te werken en enkele punten te concretiseren. Met de verwachting dat aanstaande maandag alles op Curaçao wordt bekrachtigd”, aldus Rhuggenaath.

De premier geeft aan ‘immens trots’ te zijn op de bevolking ‘die hoop heeft gehouden en het hoofd koel’. Een woord van dank sprak hij ook uit naar de ambtenaren die zich ‘dag in dag uit hebben ingezet om te komen tot waar we nu zijn’.

Inhoudelijk ging Rhuggenaath niet op de afspraken in. Dat gebeurt in een persconferentie aanstaande maandag.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).