Al het nieuws

Geen gehoor bij ministers voor projecten compliance SBAB

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directeur van het belastingaccountantsbureau (SBAB) beklaagt zich erover niet of in elk geval te weinig te worden gehoord door de opeenvolgende ministers van Financiën waar het gaat om projecten die de compliance verhogen.

toko2SBAB noemt de Gameshow waarbij de bevolking aangemoedigd wordt altijd een kassabon te vragen en het kasregistratieproject waarbij de risico’s op onvolledige verantwoording van omzet zoveel mogelijk tegen wordt gegaan. Deze projecten liggen zo goed als stil door verlaging van de begroting van SBAB waardoor de instelling genoodzaakt was afscheid te nemen van een groot aantal projectmedewerkers. ,,Het geringe aantal projectmedewerkers dat bleef was niet voldoende om de werkzaamheden op grote schaal uit te voeren”, aldus directeur Sherwin Casper van Stichting BAB aan het slot van zijn Verslag van de Directie in de onlangs aangeboden jaarrekening over 2019.

Vanaf het jaar 2013 tot en met 2019 zijn door middel van verschillende brieven en rapporten gericht aan de bewindsman van Financiën en in vergaderingen met de minister talloze aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de belastingcompliance en daarmee de belastingopbrengsten kunnen worden verhoogd, zo schrijft Casper. ,,Van al deze aanbevelingen is alleen de Gameshow in 2018 opgepakt”, aldus Casper. Met de Gameshow wordt het publiek via de lokale tv gewezen op het belang om aan de belastingplicht te voldoen. In 2013 hebben deze shows ook plaatsgevonden, waarbij de consument werd opgeroepen altijd om een bon of factuur - met daarop de omzetbelasting (ob) - te vragen.

SBAB wil op het gebied van verbetering van belastingcompliance in de preventieve en repressieve sfeer ‘één van de meest professionele organisaties zijn’, luidt de visie van de stichting. SBAB is echter financieel afhankelijk van de overheid. Door bezuinigingsmaatregelen van de regering, die vermoedelijk ook de komende jaren aanhouden, zijn in het jaar 2019 minder financiële middelen aan de belastingaccountants beschikbaar gesteld. Over de contacten op politiek niveau schrijft directeur Casper dat er een ‘goede werkrelatie’ is met minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Toch betreurt de SBAB-top het dat te weinig wordt geluisterd naar voorstellen en ideeën om de belastingopbrengsten te optimaliseren.

SBAB ziet daling ob

De Stichting BAB heeft zich in verband hiermee gedurende jaren vanuit verschillende invalshoeken ingezet om de compliance te  verhogen bij ondernemingen met veel contant geldverkeer, ook wel ‘kasregistratieplichtigen’ genoemd. Door sluiting, eigen aanschaf of om andere redenen worden de kassa’s soms geretourneerd. ,,De verzegelde kassa’s kunnen alleen voor meer belastingopbrengsten zorgen, indien de consument zich ervan bewust is dat hij altijd om een kassabon moet vragen en hij dit daadwerkelijk ook doet.”
Daarom heeft de SBAB zich in het verleden ingezet voor de bewustwording bij de bevolking door middel van gameshows en roadshows. De compliance verhogende werkzaamheden en waarnemingen ter plaatse zijn in 2019 afgenomen, vervolgt het jaarverslag.
De omzetbelasting (ob) kende vorig jaar een daling. De ob op invoer bij de douane zag, door de verhoging van het tarief van 6 naar 9 procent, wel een forse stijging. Maar Stichting BAB meent dat de daling van de ob samenhangt met het uitblijven van compliance verhogende acties.
De door Casper gemiste en geroemde gameshows en roadshows zijn door de overheid in 2013 stopgezet. ,,Sindsdien vragen minder mensen een factuur bij aankoop van goederen en diensten. Een ander nadeel hiervan is dat de SBAB niet meer de beschikking krijgt over contra-informatie.”

In 2018, toen Gijsbertha al minister van Financiën was, zijn de gameshows voor een beperkt aantal weken weer opgestart. ,,Dit heeft ervoor zorggedragen dat de ob-opbrengsten in dit jaar waren gestegen met 1,9 miljoen gulden in vergelijking met het jaar 2017. In 2019 zijn de ob-opbrengsten bij het staken van dit project wederom gedaald.”
Volgens het jaarverslag doet een kwart van de ‘kasregistratieplichtigen’ géén aangifte ob en/of betaalt niet of te weinig.
,,Vanwege onderbezetting treft de Ontvanger te weinig invorderingsmaatregelen”, meent Casper. De wetgever (het parlement en de regering) heeft een aantal sectoren benoemd die als ‘kasregistratieplichtigen’ worden bestempeld. De SBAB is echter van mening dat elke ondernemer die dagelijks contante transacties heeft en een omzet van meer dan 30.000 gulden een verzegelde kassa moet hebben.
,,En bedrijf met een omzet van 35.000 moet investeren in een kassa, terwijl dit nu in bepaalde gevallen bij een groothandelsbedrijf met een contante omzet van 500.000 gulden niet hoeft”, schrijft de directeur, die hier duidelijk vraagtekens bij zet. En opnieuw: ,,De SBAB heeft in verschillende brieven gericht aan de minister van Financiën aanbevelingen gedaan, gericht op de verhoging van de ob-opbrengsten. Deze aanbevelingen zijn tot nu toe niet gerealiseerd.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).