Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De minister van Justitie, Quincy Girigorie (PAR) heeft de Staten verzocht een vergadering te beleggen om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen over het betalen van extra toelagen aan leden van het Korps Politie Curaçao (KPC) die te werk zijn gesteld in speciale teams zoals het arrestatieteam, observatieteam en plaatsingsteam.

politieregelingDe vergadering staat gepland voor donderdag aanstaande. Deze kwestie speelt, zo blijkt uit het schrijven van Girigorie aan de Staten begin deze maand, al jaren. In 2016 adviseerde het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) om de politieregeling onder te brengen bij het Besluit Rechtspositie politie 2013. Dit is volgens de minister gebeurd, ‘vooruitlopend op de formalisering van het rechtspositiebesluit 2013’.

Er is een landsbesluit opgesteld voor deze regeling en naar het Bureau Planning en Dienstverlening gestuurd. Maar, zo oordeelde dit bureau, een ministerraadsbeslissing was niet genoeg om een landsbesluit te rechtvaardigen. ,,Dit is dan ook de reden waarom ik de Staten door middel van een aanschrijving heb moeten benaderen”, aldus Girigorie. Want met een akkoord van de Staten kan het landsbesluit wel bekrachtigd worden.

De minister legt nog uit dat er rekening is gehouden met het advies van de minister van Financiën die precies een jaar geleden in september 2019 en nog vóór de coronacrisis stelt: ,,Rekening houdende met de financiële problemen en risico’s waarmee het ministerie van Justitie momenteel te kampen heeft en indien dit voorstel rechtmatig en binnen het wettelijke kader past, dient het ministerie van Justitie middels een overzichtelijk realistisch plan aan te geven hoe de kosten met betrekking tot het toekennen van toelagen aan speciale teams binnen het KPC structureel gedekt worden, zonder dat dit nog meer financiële problemen en/of risico’s met zich meebrengt voor het Land met name wat betreft het komen tot een sluitende begroting.”

Op 25 september 2019 en in 2020 is de ministerraad akkoord gegaan met deze voorwaarde. Het KPC heeft een interne analyse gemaakt en een plan opgesteld hoe de kosten budgetneutraal gemaakt kunnen worden.
Overigens werd de Statenvergadering al eerder in augustus belegd, maar uitgesteld.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).