Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het tweede deel van het Statenjaar 2019-2020 is gekenmerkt door Covid-19 en de vele problemen die daaruit voortvloeiden, zoals de economische en financiële malaise van het land, maar ook de sociaalmaatschappelijke situatie en de armoede die door dit virus is blootgelegd.
statenDat heeft Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta gisteren bekendgemaakt. Het Statenjaar 2019-2020 wordt komende maandag 7 september afgesloten, waarna het nieuwe parlementaire jaar de volgende dag, op 8 september wordt geopend. De plechtige ceremonie vindt dit jaar op soberder wijze plaats en ook het militaire gedeelte wordt nu door Covid-19 achterwege gelaten. In aanloop naar de afsluiting van het Statenjaar, hield Pauletta gisteren samen met griffier Silvin Cijntje en politiewoordvoerder Alfred Suares een persconferentie waarbij de hoogtepunten van het afgelopen jaar werden besproken.
Het afgelopen Statenjaar kan volgens de Statenvoorzitter in tweeën worden gesplitst; een periode van september 2019 tot februari 2020 en daarna de periode van maart 2020 tot nu, die gekenmerkt wordt door de coronapandemie en de daaraan verbonden crisis. Thema’s die gedurende de eerste periode in de Staten ter sprake zijn geweest, zijn de groei op het gebied van toerisme, veiligheid, openbaar vervoer, natuur en milieu (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Rifgebied en illegale dumpplaatsen), UTS, Girobank, de voorbereidingen voor een enqûete over HNO en de algemene financiële situatie van het land. Gedurende de tweede periode zijn vooral de volgende thema’s aan bod geweest: Covid-19 en de economische crisis, korting in de parlementaire begroting, korting op de arbeidsvoorwaarden met 25 procent, de manifestatie en rellen van 24 juni, de verkoop van PSB Bank, fondsen van SVB en de Caribische Hervormingsentiteit (CHE).
De Staten hebben het parlementair jaar 2019-2020 twee Statenvoorzitters gekend. Pauletta heeft op 3 juni de hamer overgenomen van William Millerson, die niet lang daarna is overleden.

Wat het afgelopen jaar ook de aandacht heeft getrokken is de impasse waarin de Staten wekenlang verkeerde toen Marilyn Alcalá-Wallé zich terugtrok, Rennox Calmes zijn steun aan de coalitie introk en zich als onafhankelijk Statenlid opstelde en de oppositie de toelating van Shaheen Elhage tot de Staten blokkeerde. Elhage kon uiteindelijk zijn stoel in het parlement innemen nadat het gerecht hiertoe een bevel gaf. Hij legde op 12 augustus de eed af en is sindsdien Statenlid voor de PAR.
Gedurende het parlementair jaar 2019-2020 hebben er 36 openbare vergaderingen plaatsgevonden, waarvan 22 in de zaal en 14 via videoconference. Verder vonden 38 vergaderingen van de centrale commissie plaats, waarvan 26 in de zaal en 12 via videoconference. De Staten heeft 11 vaste commissies die gedurende dit parlementair jaar 33 keer vergaderd hebben. Door Covid-19 hebben de commissies dit jaar aanzienlijk minder vergaderd dan voorgaande jaren.
De Staten hebben in het Statenjaar 2019-2020 verschillende belangrijke wetsvoorstellen behandeld. Te denken valt aan de deurwaarderswet, de petroleumlandsverordening, de wet voor medicinale cannabis, de begroting 2020, de landsverordening uitzonderingstoestand, de landsverordening rampenbestrijding en de onteigeningsverordening, een wet voor dierenwelzijn, de electorale raad en huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).