Al het nieuws

PWFC: Desnoods na 30 juni tegen helft van salaris

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De ex-werknemers van Refineria Isla, sinds begin dit jaar op de payroll van overheids-nv’s CRU/RdK, hebben zich op het standpunt gesteld dat allen overgaan en doorbetaald worden na 30 juni of geen.

islajeuNa beëindiging van het leasecontract met Isla/PdVSA per 31 december 2019 namen Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK) het op zich om alle personeelsleden van de raffinaderij gedurende maximaal zes maanden over te nemen en volledig door te betalen, in afwachting van overname van de raffinaderij door Klesch Group.

Klesch heeft, mede door de coronacrisis, (veel) meer tijd nodig. Tot december 2020. Maar intussen is het zeer de vraag of de deal met Klesch überhaupt nog wel doorgaat. De petroleumindustrie is wereldwijd nauwelijks nog renderend en internationaal zijn banken erg terughoudend met financiering ervan.

De ontevreden leden hebben de Isla-bonden PWFC, Apri en STK een aantal eisen doorgegeven. De eerste is inzage in de contracten en afspraken met Klesch. De tweede is de ‘allen of geen’-conditie. En als derde geldt helderheid over de gelden van Isla/PdVSA bij Girobank, waar een moratorium op rust, maar die deels bestemd zijn voor de volgende tranches van hun afvloeiingsregeling.

PWFC-voorman Angelo Meyer geeft toe dat de leden zich ‘scherp’ opstellen. Sinds de geruchten rondgaan dat na 30 juni lang niet alle werkers kunnen blijven, hebben de bonden opheldering gevraagd aan de regering. Vorige week zijn de gesprekken gestart met interim-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy van RdK. Onder meer over de nieuwe structuur van CRU, hoeveel in dienst kunnen blijven, hoeveel parttime en hoe zoveel mogelijk aannemerswerk kunnen doen.

,,Er wordt elke dag vergaderd.” Maandag is ook met de speciale PMO (projectmanagementorganisatie in verband met de toekomst van de raffinaderij) overleg gevoerd en die heeft duidelijk gemaakt dat Klesch nu mikt op eind dit jaar.

Intussen raken de financiële reserves van RdK, dat in 2020 nog géén huur- of andere inkomsten genereerde maar juist alleen kosten draagt, op. Nu betaalt RdK maandelijks 7,5 miljoen aan personeelslasten; dat zou teruggebracht moeten worden tot 2,7 miljoen.

De inzet is, aldus Meyer, dat alle 911 werkers blijven. ,,Desnoods tegen de helft van hun salaris.” Maar, zo voegt hij eraan toe, er wordt nog niet gesproken over het aantal personeelsleden dat kan blijven.

Op de vraag of de leden hebben ingestemd met 50 procent loonsverlaging, stelt de PWFC-voorzitter dat dit een voorbeeld is. Het idee is wel met werktijdverkorting minder uren te werken tegen de bestaande tarieven. Maandag 8 juni is er een grote informatiebijeenkomst met de werknemers gepland.

Intussen is vorige week een plan gepresenteerd aan De Lannoy, die in eerste instantie positief zou hebben gereageerd en voorstelde het ook aan de RdK-advocaat voor te leggen. Dat is al gebeurd. Hierna is aan de beurt de raad van commissarissen te overtuigen. ,,Ons is beloofd dat premier Rhuggenaath hier morgen bij aanwezig zal zijn.” De vakbonden willen ‘zwart op wit’ de toezegging dat het plan ook kan worden uitgevoerd. Wat het plan inhoudt, daarover doen Meyer en Gherrel Remilia van Apri nog geen mededelingen. Zij staan nogal onder druk van enkele ontevreden leden, die geen vertrouwen hebben in de vakbondsleiders, maar het is onduidelijk hoe breed de kritiek wordt gedragen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.