Al het nieuws

Verzoek naar Nederland voor tweede tranche

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Hoewel de grenzen voorlopig nog gesloten blijven, zal Curaçao intern volgende week opengaan.

 

curopenDat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tegenover deze krant bekendgemaakt. De officiële aankondiging volgt vandaag tijdens de dagelijkse briefing over de corona-ontwikkelingen.

Meerdere details kon de premier gisteren niet bekendmaken omdat hij eerst nog het landsbesluit moest ontvangen en tekenen. Wel liet hij weten dat er algemene en specifieke protocollen in het leven worden geroepen waar bedrijven en winkels zich aan moeten gaan houden en zelf verder inhoud aan moeten geven om de veiligheid en gezondheid van bezoekers/klanten te waarborgen.

Tijdens de dagelijkse briefing stond Rhuggenaath gisteren stil bij het feit dat Curaçao inmiddels de achtste week heeft bereikt sinds het aankondigen van de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden. ,,We hebben met veel uitdagingen tegelijk te maken gehad; op het gebied van crisisbeleid en gezondheid, maar ook financieel, justitieel, sociaal en economisch. We hoeven het niet allemaal eens te zijn over de maatregelen van de regering om deze uitdagingen aan te pakken, maar waar we het wel over eens moeten zijn, is het feit dat we een gezamenlijke vijand hebben: het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt, namelijk Covid-19. Deze heeft een enorme impact op de gehele gemeenschap en met name de zwakkeren en bedrijven die hierdoor hebben geleden. Daarom wil ik de gemeenschap nog eens vragen om geen energie te verspillen aan negatief praten of schrijven over elkaar terwijl anderen hard werken om onze problemen op te lossen. Het is van groot belang dat we samen deze strijd tegen Covid-19 winnen”, aldus de Curaçaose minister-president.

De regering is de nodige voorbereidingen aan het treffen om een verzoek in te dienen bij Nederland om de tweede tranche van financiële hulp te ontvangen. Eerder werd al een eerste tranche ontvangen voor een periode van zes weken; voor april en de helft van mei. En nu wordt het verzoek voorbereid voor de tweede tranche, die vervolgens op 15 mei in de vergadering van de Rijksministerraad wordt behandeld. ,,We rekenen erop dat ook dit besluit voordelig voor ons zal zijn”, aldus Rhuggenaath gisteren.

Ondertussen gaat Curaçao zelf gestaag verder met het zelf treffen van bezuinigingen, zo gaf de premier te kennen. ,,We verkeren op dit moment in een transitiefase en de volgende stap zal zijn om het land uit deze crisis te leiden en een herstelfase te betreden. Om dit te bereiken, doen we het volgende, en ik wil hierin heel duidelijk zijn: de regering is bezig en gaat door met het verder aanpakken van de hoge salarissen bij bijvoorbeeld onze overheids-nv’s. Hiervoor liggen al voorstellen klaar.

De regering gaat door met de aanpak van het vrijwillig pensioen voor onze ambtenaren van 60-plus die met vervroegd pensioen willen gaan. Deze wet is al klaar. De regering gaat door met de stop die is doorgevoerd op salarisverhogingen voor een gedefinieerde periode van drie jaar. Het gaat hier om de zogeheten nullijn en graag nodig ik de vakbonden uit om aan te schuiven en hierover met de regering in gesprek te gaan. De regering gaat ook door met de nieuwe, efficiënte en moderne wijze om met belastingen om te gaan. De regering gaat door met de aanpak van hoge kosten in het ambtenarenapparaat. Op verschillende momenten zijn incidenteel de kosten verlaagd en nog steeds worden de stappen ondernomen om dit op structurele wijze te doen.

De regering werkt ook verder aan evenwichtige voorstellen zodat de personen met de breedste schouders de zwakkeren binnen de gemeenschap kunnen helpen. Maar dit moet op een verantwoorde wijze gebeuren, zonder negatieve gevolgen. Dit vergt een offer van ons allemaal, om diegenen te dragen die dat het hardst nodig hebben. Maar dat zijn wel de normen en waarden waar we als Curaçaoënaars voor staan. Samen doen we het.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.