Al het nieuws

Minister juicht tegemoetkoming grootste bank toe

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Omdat veel bedrijven zich geconfronteerd zien met het plotseling wegvallen van hun inkomsten, als gevolg van de door de overheid opgelegde maatregelen in verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, heeft MCB besloten uitstel te geven. mcbHet geldt ook voor personen die in moeilijkheden raken en niet aan hun financiële verplichtingen kunnen doen. Met ingang van maart biedt Maduro & Curiel’s Bank, ‘als eerste stap’, gedurende drie maanden ‘financiële verlichting’ door uitstel van betaling te verlenen op persoonlijke en commerciële leningen en hypotheken. Mensen en ondernemingen die een lening hebben met een achterstand van meer dan 90 dagen komen hier overigens niet voor in aanmerking.

Tijdens de dagelijkse persconferentie van de regering in verband met de dreiging van het virus, verklaarde minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling gisteren deze stap ‘toe te juichen’. Ze gaf aan dat MCB zich hiermee ‘solidair toont’ met degenen die direct getroffen (zullen) worden, bijvoorbeeld omdat ze hun baan en inkomen (dreigen te) verliezen. Veel ondernemers zitten met de handen in het haar. De bewindsvrouw herhaalde de hoop dat andere bankinstellingen ‘dit voorbeeld zullen volgen’. Op kritische vragen hierover van een nieuwe tv-journaliste reageerde Mc William door te stellen de stap van MCB alleen al te waarderen en zeker niet mee te doen met het negatief benaderen van ‘de grootste bank van Curaçao’.

Op vragen van het Antilliaans Dagblad aan de Curaçao Bankers’ Association (CBA) hoe het bestuur van de bankiersvereniging reageert op de crisis die corona op het eiland veroorzaakt en het initiatief van de MCB om klanten hierin enigszins tegemoet te komen, kreeg de redactie nog geen antwoord.

,,Dit betekent dat MCB een gratieperiode zal geven op de betalingen van leningen”, legt de bank in een advertentie uit. ,,De verschuldigde rente over de periode dat er geen aflossing heeft plaatsgevonden, wordt op het uitstaande lening/hypotheekbedrag bijgeschreven.” Het gebaar van de bank gaat verder dan dit: ook personen of bedrijven die additionele financiële ruimte nodig hebben kunnen contact opnemen voor een mogelijke tijdelijke kredietfaciliteit. ,,Veel organisaties zijn genoodzaakt maatregelen te nemen in verband met het coronavirus (Covid-19). MCB doet haar uiterste best om deze moeilijke periode voor haar cliënten te verzachten.” Het bankbedrijf is zich er naar eigen zeggen ‘van bewust’ dat verschillende individuele en commerciële cliënten ‘een moeilijke tijd zullen doormaken met weinig inkomsten’.

Eerder gaf MCB ook een gratieperiode voor klanten op de Bovenwinden, nadat in september 2017 orkaan Irma vooral op Sint Maarten een spoor van vernieling achterliet. Toen kwam de Windward Islands’ Bank (WIB), dochter van MCB, slachtoffers ook tijdelijk tegemoet. Ook nu bieden WIB, MCB Bonaire en Caribbean Mercantile Bank (CMB) op Aruba vergelijkbare voorzieningen. Hier en daar zijn er lokale verschillen, aldus de directie desgevraagd.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).