Al het nieuws

‘Verzoek tax ruling ingediend’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Refineria Isla verwacht begin deze week het eerste deel van de afvloeiingsregeling uit te betalen aan de voormalige medewerkers. Dat is twee weken later dan was afgesproken met de vakbonden.

isla personeelIn januari kwam Isla met de vakbonden PWFC en Apri overeen dat de uitbetaling van de afvloeiingsregeling zou gebeuren in vijf gelijke delen van elk 20 procent. Deze krant berichtte diezelfde maand dat Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, wel voorwaarden stelde aan de deelbetalingen. Zo zou de uitbetaling van de eerste tranche pas gebeuren zodra de Inspectie der Belastingen een ‘tax ruling’ had afgegeven. Uit de brief die human-resources manager Lucas Beaujon vorige week heeft verstuurd naar de ruim 900 personeelsleden die in aanmerking komen voor een afvloeiingsregeling blijkt nu dat onlangs wel een verzoek voor een gunstige fiscale regeling is ingediend, ‘na verschillende gesprekken tussen Isla, de consultant en de Inspectie der Belastingen’ en ‘dat de vakbonden daarvan een bewijs hebben’. Maar van een ‘tax ruling’ is nog geen sprake.

Volgens Beaujon is alles erop gericht om de tweede betaling wel in de eerste week van maart te doen. Isla zal zich houden aan de afspraken ‘zoals overeengekomen in de Mutual Agreement die met elk van jullie is ondertekend’, zo staat in de brief aan de medewerkers.

De afspraken over de uitbetaling van de afvloeiingsregeling zijn vastgelegd in een bijlage die net als de overeenkomst is ondertekend door Refineria Isla, voorzitter Angelo Meyer van Petroleum Workers Federation of Curaçao (PWFC) en Gherell Remilia, voorzitter van Asosiashon pa Personal Staff di Refineria Isla (Apri). In dit document, ‘Attachment 2’, wordt de tweede en derde betaling verwacht in de eerste week van maart en de eerste week van april. Maar dat kan in beide maanden alleen als de verkoop van de petroleumproducten die nog zijn opgeslagen in de Isla-tanks een bedrag gelijk aan 20 procent van het afvloeiingsplan oplevert.

Brandstofdistributeur Curoil onderhandelt momenteel met Isla en PdVSA over de afname van deze restproducten.

Het leasecontract met Refineria Isla werd na 34 jaar op 31 december 2019 beëindigd. De exploitatie is tijdelijk in handen van Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK) totdat de Klesch Group de raffinaderij overneemt.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).