Al het nieuws

Spanje doet wat Nederlandse Koninkrijk in 2014 niet aandurfde
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Madrid - Wat het Koninkrijk der Nederlanden medio 2014 niet deed of niet durfde, namelijk uitlevering van de door de Verenigde Staten gezochte Venezolaan Hugo Carvajal toen deze generaal op Aruba was opgepakt, daartoe heeft het Spaanse Hoge Gerecht nu wel besloten.

F04 CarvajalDaarmee trekt het gerecht van Spanje een eerder vonnis in en geven de hoge rechters alsnog toestemming Carvajal te arresteren en vervolgens uit te leveren aan Amerika. Overigens moet het oud-hoofd van de militaire inlichtingendienst van Venezuela eerst nog wel aangehouden worden. Volgens diverse media stond de politie in het weekeinde al voor zijn appartement in Madrid; en sommige beweren dat Carvajal bereid zou zijn zichzelf te melden.
Vijf jaar geleden kwam het nog tot een grote diplomatieke rel tussen het Nederlandse Koninkrijk en het Venezuela van president Nicolás Maduro. Er werd vanuit Caracas toen flink de druk opgevoerd door het luchtruim per direct te sluiten en de toevoer van olie naar de door het Venezolaanse PdVSA geëxploiteerde Isla-raffinaderij te staken.
Frans Timmermans (PvdA) was toen minister van Buitenlandse Zaken. Hij legde later uit dat de brief van Venezuela over de benoeming van Carvajal tot consul-generaal van Venezuela in Oranjestad niet via de normale diplomatieke kanalen ontvangen was. Daardoor was zijn status niet duidelijk. Pas na zijn aanhouding op Aruba wees ‘juridische duiding’ uit dat Venezuela ervan uit mocht gaan dat de consul onschendbaar was. Daarop werd hij vrijgelaten, maar wel het land uitgestuurd.
Dit tot grote teleurstelling (lees: verontwaardiging) van Washington. Doordat Carvajal Aruba mocht verlaten, kon hij niet worden uitgeleverd aan de VS. Amerika wilde toen en wil nog altijd zijn uitlevering omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan grootschalige drugssmokkel. Terwijl Carvajal op Aruba in de cel zat, dreigde Venezuela de raffinaderij op Curaçao te sluiten als Carvajal niet vrijgelaten zou worden. Het Zuid-Amerikaanse land probeerde met economische sancties druk uit te oefenen op het Koninkrijk, aldus de VS.
Een paar jaar later behoort Carvajal overigens niet langer tot de vertrouwelingen van Maduro. Sterker nog, ‘El Pollo’ (De Kip), zoals hij ook wordt genoemd, die al vanaf de tijd van Maduro’s voorganger Hugo Chávez trouw was aan het Bolivariaanse regime, keerde zich tegen ‘dictator Maduro’ en vluchtte per boot het land uit naar de Dominicaanse Republiek, om zich later in Spanje te vestigen.
Hij kan dan wel uit de genade van Maduro zijn gevallen, Amerika wil hem nog steeds hebben nadat hem in 2011 ten laste was gelegd verantwoordelijk te zijn geweest voor het transport van ruim vijf ton cocaïne van Venezuela naar Mexico met de VS als eindbestemming. Daarvoor zou hij drugstransporten van de Colombiaanse Farc hebben gefaciliteerd.
In 2014 liepen de spanningen hoog op. Op vragen over berichten dat Venezolaanse marineschepen in het bewuste weekeinde voor de kust van Curaçao en Aruba waren verschenen, om daarmee druk uit te oefenen om Carvajal vrij te krijgen, antwoordde de regering in Den Haag dat de kustwacht die schepen wel had gesignaleerd, maar ze bevonden zich buiten territoriale wateren en voeren langs een gebruikelijke route. Verder waren er geen militaire bedreigingen geuit.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).