Al het nieuws

‘Maak meer gebruik van regenwater’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao zou er meer gedaan moeten worden aan de opvang van regenwater. Het aanbod van zoetwater staat onder druk. Het eiland is nu nog veel te veel afhankelijk van het drinkwatersysteem.

waterleidingDat is de boodschap van Peter Oostwouder van advies- en ingenieursbureau GSO Caribbean en Curaçao Watermanagement Solutions (CWS). Hij was spreker tijdens de conferentie over duurzaamheid in het Renaissance in Otrobanda. Het congres werd georganiseerd door Ocean Water Assistant Cooling (Owac) en Omega Engineering.
Oostwouder zegt dat van de watervoorraad op aarde slechts 2,5 procent zoet is, onder andere in de vorm van ijsschotsen, ijskappen, ijsbergen, meren en rivieren en ondergronds. Wereldwijd dreigt er een tekort, en ook op Curaçao staat het aanbod van zoetwater onder druk. ,,Behalve het drinkwatersysteem ontbreekt er een grote, structurele buffer om aan de vraag te voldoen”, zegt de expert.
Maar dat systeem van opslag en transport van drinkwater is kwetsbaar en met de groeiende toeristische sector neemt de vraag naar zoetwater enorm toe. Oostwouder: ,,Een toerist gebruikt 300 procent meer water tijdens een vakantie dan thuis, of een lokaal gezin op Curaçao.”
Tegelijkertijd daalt het grondwaterpeil. Dammen worden slecht onderhouden en er is een groot aantal niet geregistreerde putten. In het grondwater van brede stroken langs de kust van het eiland is op lage diepte zout aangetroffen en door de stijging van de zeespiegel zal de verzilting nog meer toenemen. Gevolg is grote droogte en woestijnvorming. De droge aarde kan het regenwater niet absorberen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die zijn weerslag heeft op de economie door hoge kostprijzen.
En dat terwijl er gewoon wel voldoende zoetwater beschikbaar is. Want er valt jaarlijks tussen de 560 en 625 millimeter (mm) hemelwater op het eiland, voornamelijk in de periode van oktober tot en met februari. Oostwouder heeft op basis van gegevens van de Meteorologische Dienst berekend dat de afgelopen dertig jaar gemiddeld 557 mm per jaar is gevallen en in totaal dus 244.000.000 kuub (m3). ,,Genoeg om 1,5 miljoen zwembaden mee te vullen.”
Om problemen te voorkomen zou Curaçao gebruik kunnen maken van innovatieve mogelijkheden om regenwater op te slaan. Het Amerikaanse Clean Water Services (CWS) dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer in de vallei van de rivier Tualatin in Oregon heeft bijvoorbeeld een modulair systeem ontwikkeld om grote hoeveelheden regenwater te gebruiken: het ‘Storm Water Drainage System’.
Op Curaçao loopt een project bij Wèchi. Regenwater wordt opgevangen, afvalwater gerecycled en de kwaliteit en hoeveelheid grondwater verbeterd. Overstromingen en erosie worden voorkomen. Een dergelijke aanpak zal volgens Oostwouder niet alleen zorgen voor een groener eiland, maar ook voor een lagere waterrekening en betere mogelijkheden voor bijvoorbeeld groente- en fruitteelt door particulieren. Dat betekent wel dat de overheid zou moeten investeren in banen en onderwijs in civiele technologie en echt moet kiezen voor een duurzame groei van toerisme. Hotels en resorts besparen op hun Aqualectrarekening doordat zij minder kraanwater hoeven te gebruiken. ,,Via de grote oppervlaktes van daken en andere infrastructuur kunnen grote hoeveelheden regenwater worden opgevangen”, stelt Oostwouder. ,,Licht verontreinigd afvalwater, grijs water, kan hergebruikt worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten en bepaalde schoonmaakwerkzaamheden en kraanwater gaat dan niet op aan tuin en omgeving.”