Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op 15 november neemt Curaçao Medical Center (CMC) de verantwoordelijkheid voor de totale patiëntenzorg over van Sehos. Maar verschillende behandelingen zullen voorlopig nog in het oude ziekenhuis plaatsvinden.

sehosDat zegt Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli. Het gaat om hartkatheterisatie, interventieradiologie en radiotherapie. Elvis Thodé, financieel directeur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) bevestigt dat de CMC-directie heeft laten weten een beroep op Sehos te zullen doen om de drie afdelingen na 15 november te mogen gebruiken. ,,Maar we hebben nog geen officieel verzoek ontvangen.” CMC is straks dus ‘in charge’, ook voor de behandelingen die onder het dak van het Sehos-gebouw worden uitgevoerd.
Thodé voorziet dat een en ander organisatorisch een uitdaging is. ,,Dat is de verantwoordelijkheid van CMC en de inspectie.” Dat er desondanks aan de geplande datum wordt vastgehouden heeft te maken met het feit dat Sehos het niet verantwoord vindt om ‘de zorg voort te zetten onder de omstandigheden waaronder het nu noodgedwongen gaat’. Het huidige ziekenhuis heeft grote financiële problemen en schulden bij leveranciers waardoor de voorraad materialen en medicijnen ver beneden peil is. De situatie is onder meer dramatisch verslechterd omdat Sehos veel langer dan voorzien open moest blijven door vertraging van de oplevering van het nieuwe ziekenhuis. Stichting Sehos zal kosten in rekening brengen voor het gebruik van de ruimtes. Thodé: ,,Daarover kunnen we definitief beslissen als er een formeel verzoek op tafel ligt.”
Het Antilliaans Dagblad berichtte gisteren dat bouwprojectmanager AT Osborne in een brief van 18 oktober aan de directies van Stichting Sona, HNO Vastgoed en Beheer en HNO Transitie en Exploitatie heeft gewezen op verschillende onderdelen van het gebouw die nog niet voldoen aan de eisen en een hoog risico vormen voor het functioneren van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. De zorgen betreffen ook installaties op de operatiekamers, maar volgens Thodé is er geen verzoek om de OK’s van Sehos te gebruiken.
HNO-directeur Gilbert Martina zei woensdag al dat een veilige overgang voor zowel patiënten als medewerkers een randvoorwaarde is en dat wat dat betreft geen concessies worden gedaan. Martina verwijst naar de inspectie die ‘na een objectieve en onafhankelijke validatie een uitspraak moet doen over de patiëntveiligheid en opening van CMC’.
Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Keli zegt geen redenen te hebben om te twijfelen aan een overgang van Sehos naar CMC op 15 november. ,,Duwende kracht is dat Sehos aangeeft de zorg met moeite te kunnen garanderen.” Keli zegt wel dat er nog veel werk moet worden verricht. De inspectie heeft wekelijks ‘en nu vaker’ overleg met de raad van bestuur van CMC.
,,De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid ligt bij het ziekenhuis”, benadrukt Keli. ,,CMC moet kunnen aantonen dat er wat dat betreft voldoende waarborgen zijn voor zowel het gebouw als de behandelingen.” De inspecteur wil daarom zien dat processen zijn vastgelegd met afspraken over de interne organisatie en rollen en verantwoordelijkheden. Dat de geïnstalleerde apparatuur aan de eisen voldoet en ruimtes goed zijn ingericht, moet worden aangetoond met bijvoorbeeld garanties van de leveranciers en na testen. ,,Die gegevens beoordelen wij, zo nodig met hulp van extra deskundigen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).