Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politieke partij MFK is niet langer welkom als rekeninghouder bij MCB Bank. Dat heeft Rigoletto ‘Rigo’ Thodé namens Movementu Futuro Kòrsou, de partij van de momenteel gedetineerde Gerrit Schotte, bevestigd.

F00MCB weert partij MFK verkiezingslijstDe secretaris-generaal van de partij begrijpt niet waarom Maduro & Curiel’s Bank - die geen commentaar geeft - ‘de jacht heeft geopend op MFK’. Hij merkt op dat het wel erg lastig, zo niet onmogelijk, wordt voor de partij om te functioneren, aangezien de wet voorschrijft dat partijen hun financiële jaarcijfers moeten laten controleren; daarvoor is het hebben van een bankrekening feitelijk noodzakelijk.
Na een paar maanden van redetwisten is de opzegging volgens Thodé nu definitief. MFK moet daarom op zoek naar alternatieven, dat wil zeggen: ander banken die wél bereid zouden zijn om met MFK een bankrelatie te beginnen (of te behouden).
Op de vraag welke reden MCB heeft opgegeven voor het opzeggen van de rekening zegt de woordvoerder dat dit verband houdt met de veroordeling van MFK-partijleider en ex-premier Schotte, de strafrechtelijke zaak tegen MFK-Statenlid Jacinta Constancia, de rechtelijke terechtwijzing van MFK-lid Amerigo Thodé en de veroordeling van voormalig MFK-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin.
Over Jamaloodin zegt Thodé, officieel commissaris van de partij, dat deze al jaren geen lid meer is van MFK. Verder begrijpt hij niets van de opstelling van Banko Maduro. In zijn emotie wijst Thodé erop dat het ‘wel frappant’ is dat MCB zelf ook niet vrijuit gaat, gezien de rol die de bank heeft gespeeld in de recente strafzaken Cymbal in Nederland en Troja op Curaçao, waarbij massaal aan het Venezolaanse ‘swipetoerisme’ of ‘dollartoerisme’ werd gedaan.
,,Welke weegschaal wordt gebruikt?”. Voor hem is het duidelijk dat op Movementu Futuro Kòrsou wordt ‘gejaagd’ om de partij ‘uit te schakelen’. ,,Waar zijn ze zo bang voor?” De woordvoerder vindt het tijd voor een wijziging van de wet waardoor banken klanten niet zomaar kunnen weren, zoals onlangs ook is gedaan met rifero’s (loterijhouders), waaronder Robbie’s. ,,Zij hebben overigens nog steeds hun bankrekeningen”, weet Thodé.
Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën kondigde toen in verband met de werkgelegenheid aan te werken aan een oplossing voor de loterijhouders. ,,Ik hoop dat de minister dat óók doet voor politieke partijen”, aldus de secretaris-generaal van de partij van Schotte.
MFK is officieel de Vereniging Movementu Futuro Kòrsou, zo blijkt uit het register van de Kamer van Koophandel, opgericht in mei 2010. Voorzitter is Dorothy Janga, vicevoorzitter Raythell Polanco, secretaris Frenciss Lourens en penningmeester Errol Bishop. Er zijn naast Thodé twee andere commissarissen: Gregory Gonzalez en Juniël Carolina, tevens Statenlid in plaats van Schotte.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).