Al het nieuws

CBCS grijpt in bij Banco Del Orinoco met toepassing noodregeling
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de internationale bank van Venezolaanse origine, Banco Del Orinoco nv sinds 1987 op Curaçao gevestigd, heerst chaos.

orinocobankDe financiële cijfers zijn onbetrouwbaar, er is geen vermogen om rekeninghouders hun geld uit te keren en er is sprake van list en bedrog.
Dat blijkt uit lezing van het vonnis waarmee de door de Centrale Bank gevorderde noodregeling gisteren is uitgesproken, alsmede bijzondere machtigingen aan de CBCS worden verleend.
In een persbericht zegt de CBCS het netjes: ,,De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft zich vanwege tekortkomingen binnen Banco Del Orinoco nv genoodzaakt gezien het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao te verzoeken om ten aanzien van Banco Del Orinoco de noodregeling uit te spreken. Dit verzoek is gedaan in het belang van de deposanten en overige crediteuren van Banco del Orinoco.” Dit betreft internationale klanten en heeft dus geen directe invloed op lokale burgers en de lokale economie, aldus de CBCS.
Het vonnis meldt dat Banco Del Orinoco (BDO) volgens de CBCS ‘al geruime tijd op ernstige wijze disfunctioneert’. ,,Er is sprake van ernstige overtreding van anti-witwas- en antiterrorismeregelgeving, zij heeft haar bedrijfsvoering in het geheel niet op orde, zij volgt aanwijzingen van CBCS niet of onvoldoende op en zij misleidt CBCS over haar financiële positie door gebruik te maken van vervalste documenten.”
Niet alleen is dit alles meer dan genoeg reden voor intrekking van de bankvergunning (wat op 2 september is gebeurd), maar het betekent ook dat ernstig moet worden getwijfeld aan de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van BDO. Het risico dat BDO niet aan haar verplichtingen jegens rekeninghouders kan voldoen, heeft zich al gematerialiseerd: er is sprake van een grote hoeveelheid klachten van rekeninghouders over het niet opvolgen door BDO van betaalinstructies, er zijn tientallen procedures gevoerd om betaling af te dwingen en BDO geeft niet volledig uitvoering aan vonnissen waarin zij tot betaling is veroordeeld. Daarbij komt dat BDO nog slechts beschikt over één correspondentbank, waardoor rekeninghouders gedupeerd kunnen worden.”
Dit alles rechtvaardigt, volgens de Centrale Bank, dat in het belang van de gezamenlijke schuldeisers een voorziening wordt getroffen. Dat de situatie ernstig is blijkt uit deze verklaring van de toezichthouders: ,,Het uitspreken van de noodregeling heeft tot gevolg dat Banco Del Orinoco niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van haar schulden. Aangevangen executies worden geschorst en gelegde beslagen vervallen”.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.