Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Medio 2020 zal er een centraal beslaghuis zijn gebouwd en wordt er gewerkt aan een wetgevingstraject waarin alle processen met betrekking tot in beslag genomen goederen - waaronder drugs - geregeld worden.

beslaghuisDat is een van de acties die minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) heeft ondernomen nadat de commissie-Dandare verslag uitbracht over het onderzoek naar de logistiek rond de bewaring van drugs bij de politie en de justitiële keten (douane, OM, Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou en Hof van Justitie). Aanleiding voor het onderzoek was de grote drugsroof uit een depot van het Korps Politie Curaçao te Rio Canario in oktober vorig jaar. ,,Het traject voor de bouw van een centraal beslaghuis begint in oktober van dit jaar met de aanwijzing van een expert. Ook de griffie van het Hof van Justitie zal betrokken zijn omdat het Hof volgens de wet verantwoordelijk is voor het beleid met betrekking tot in beslag genomen goederen. Medio 2020 moet het beslaghuis er staan”, aldus Girigorie in de Staten gisteren.
Reden voor dit besluit is dat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat alle schakels binnen de justitiële keten gefaald hebben waar het gaat om de taken en processen voor het bewaren van in beslag genomen drugs. ,,De verantwoordelijkheden waren versnipperd en er is voor in beslag genomen drugs en andere goederen nooit integraal beleid geweest. Ook hebben er nooit regels op papier gestaan. Er werd te veel gesteund op mondelinge afspraken. Ik beschouw het als mijn taak om hierin verandering aan te brengen”, zo stelde de minister met klem. ,,Ik wil dat dit probleem integraal wordt opgelost en daarom heb ik op 23 april een commissie in het leven geroepen om een plan te maken voor een centrale plek voor in beslag genomen goederen, met daaraan verbonden algemene regels, bewaking en veiligheid. Dan ligt de verantwoordelijkheid niet meer bij de individuele organisaties. Bovendien kunnen hiermee kosten worden bespaard en zullen alle betrokken partijen aan deze oplossing een financiële bijdrage leveren. Op 12 augustus heeft de commissie een presentatie gegeven.”

De minister heeft zoveel mogelijk gewerkt aan de aanbevelingen van de commissie die onderzoek deed na de drugsroof. Zo is wettelijk vastgesteld dat inbeslaggenomen drugs binnen 48 uur worden vernietigd. Alle procedures bij de verschillende instanties staan nu op papier. Bovendien is gewerkt aan de veiligheid op het politiebureau. De drugsvernietiging vindt plaats in de open lucht - hiervoor is geen papierwerk nodig en voor verbranding in ovens wel - onder toezicht van het Openbaar Ministerie (OM).
Naast het logistieke onderzoek loopt nog steeds het strafrechtelijk onderzoek. De minister kan er niet veel over kwijt omdat alle informatie dit onderzoek kan schaden. Hij geeft wel aan dat er geen mensen binnen het KPC op non-actief zijn gesteld omdat hier geen directe aanleiding voor was. De mensen waren ook juist belangrijk voor het verkrijgen van informatie over de processen rond de bewaring van drugs. De minister kan verder geen antwoord geven op de vraag of het ging om een ‘inside job’ of dat de onderwereld bij de drugsroof betrokken is. ,,Het was in elk geval een grote schok voor de politie, die er alles aan doet om de criminelen in de kraag te grijpen”, aldus Girigorie.

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).