Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Foko, Curaçao Gay Pro en de Igualdat Kòrsou hebben gisteren, tijdens de opening van de Curaçao Pride, een ontwerp aan parlementariër Giselle Mc William overhandigd voor een Landsverordening openstelling huwelijk.

F01 Curacao prideDe belangenorganisaties stellen dat een grote groep van de Curaçaose bevolking wordt uitgesloten van het recht om te mogen trouwen. ,,Het onderscheid dat de wet maakt, geeft de indruk dat relaties tussen paren van gelijk geslacht minder waarde zijn dan die van heterostellen. Voor die discriminatoire behandeling bestaat geen rechtvaardiging”, aldus Igualdat in een persbericht.
,,Personen die gelijke plichten hebben, zoals het betalen van belasting en bijdragen aan sociale premies, behoren ook op dezelfde rechten te kunnen rekenen. Ook personen van de LGBTQ+-gemeenschap verdienen dat hun menselijke waardigheid volledig door de wet wordt erkend”, vindt de organisatie, die stelt dat ook hún relaties bevestiging en bescherming verdienen, wat door middel van het huwelijk geboden kan worden.
De officiële opening van de Curaçao Pride vond gisteren plaats in hartje Willemstad. Deelnemers liepen tijdens de Pride Walk, veelal gehuld in regenboogkleuren, van Riffort naar het Wilhelminaplein, waar de opening werd verricht door minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) Marilyn Alcalá-Wallé. In haar toespraak stelde zij dat ‘iedereen, ondanks godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, kleur, geslacht of welke andere grond dan ook, gelijk is en gelijk behandeld dient te worden’. ,,Dat staat buiten kijf.”
Nog tot en met zondag zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd om de seksuele diversiteit op Curaçao te vieren en de homoacceptatie op het eiland te vergroten.