Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het Korps Politie Curaçao (KPC) is met een onderzoek begonnen waarbij het reilen en zeilen bij legale wapenimporteurs onder de loep wordt gelegd.

vuurwapenHoewel het onderzoek en de controles pas een week gaande zijn, zijn nu al ongeregeldheden aangetroffen. Dat maakt minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie tegenover deze krant bekend.
Of er door de wapenimporteurs strafbare feiten zijn begaan, is vooralsnog onduidelijk, wel laat Girigorie weten dat inmiddels duidelijk is geworden dat bepaalde vergunningen zijn afgegeven zonder dat daarvoor de juiste procedure is bewandeld. ,,In dit kader zijn reeds bepaalde wapens afgenomen en een aantal vergunningen ingetrokken”, aldus de Justitieminister in gesprek met het Antilliaans Dagblad.
De minister heeft meteen de nodige maatregelen getroffen en in een brief aan de korpschef van de politie een tijdelijke stop aangekondigd voor de uitgifte van de ‘Bij zich hebben’-wapenvergunning. Met deze tijdelijke stop wil de minister het beleid waar deze wapenvergunning deel van uitmaakt eerst evalueren om hem zo waterdicht mogelijk te maken.
Een ‘Bij zich hebben’-vergunning wordt gebruikt door mensen die in het kader van hun functie genoodzaakt zijn een wapen te dragen. In 2013 heeft de toenmalige minister van Justitie Nelson Navarro - na de moord op PS-leider Helmin Wiels - deze vergunning uitgebreid en verscherpt, waardoor sindsdien personen die deel uitmaken van een risicogroep, door bedreigingen of anderzijds, voor zelfverdedigingsredenen ook in aanmerking kunnen komen voor een ‘Bij zich hebben’-vergunning. Hiervoor moet de indiener wel aan een aantal strenge eisen voldoen. Zo moet de persoon in kwestie onder andere een schietvaardigheidscursus hebben gevolgd, in het bezit zijn van een verklaring van goed gedrag en bepaalde risico’s lopen en dit ook kunnen aantonen, zo laat Girigorie weten.
Nu echter onregelmatigheden zijn aangetroffen wil de minister dat de ‘Bij zich hebben’-vergunning tijdelijk niet wordt uitgegeven, zodat het gehele beleid hieromtrent kan worden geëvalueerd. Een persoon die uit zelfverdedigingsredenen meent 24/7 een wapen bij zich te moeten dragen, dient een verzoek in bij het ministerie van Justitie voor een ‘Bij zich hebben’-vergunning. Het ministerie stuurt dit vervolgens door naar Bureau Bijzondere Wetten waar het verzoek aan alle criteria wordt getoetst en het besluit uiteindelijk bij de Justitieminister terechtkomt om te tekenen. Het proces van het indienen van een verzoek tot het uiteindelijk krijgen van een vergunning kan maanden duren. ,,Alles moet worden onderzocht; vanaf het moment van het indienen van het verzoek, de toetsing hiervan en uiteindelijk de afgifte van de vergunning. Maar ook de rol van de wapenimporteur moet worden bekeken”, zo stelt Girigorie. ,,Het uiteindelijke doel is een verantwoordelijk en waterdicht beleid waardoor wapens niet zomaar op straat bij wie dan ook belanden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).