Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is volgens de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) tot nu toe onvoldoende besef van de gevolgen van de verkeersonveiligheid op Curaçao en de problematiek wordt dan ook nog onvoldoende geredresseerd.

verkeerwet ,,De verkeersonveiligheid wordt veroorzaakt door onveilig gedrag en onveilige voertuigen die in slechte staat van onderhoud zijn. Noodzakelijke wetgeving, alhoewel reeds in concept beschikbaar, wordt niet geformaliseerd”, zo staat in de laatste publicatie ‘De staat van de rechtshandhaving’. Om deze reden heeft de Raad voor 2017, gezien de urgentie en noodzaak aan verhoging van de verkeersveiligheid, in zijn jaarplan 2017 een onderzoek naar de verkeerscontrole opgenomen.
Het rapport gaat ook nog in op inbraken en diefstal die grote impact hebben op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. ,,De introductie van camerabeelden en beveiligingsmaatregelen in bedrijven en rond particuliere vermogensbestanddelen (woningen en auto’s) moeten het risico op inbraken en diefstallen verminderen”, aldus de rapportage.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).