Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad – Overheid-nv United Telecommunication Servies (UTS) stopt in augustus van dit jaar met de levering van infrastructuur en diensten aan aanbieders van kansspelen. De maatregel is ingegeven door de negatieve berichtgeving over de rol van UTS bij kansspelen en de schade die het bedrijf als gevolg daarvan kan ondervinden, aldus de nv in een persverklaring.


UTSIn een toelichting stelt UTS dat de kansspelsector van het eiland de afgelopen tijd vaak negatief in het nieuws is geweest. Daarbij wordt in de berichtgeving ten onrechte de indruk gewekt dat UTS de kansspelen mede aanbiedt en zich daarbij niet aan de geldende wetten en regelgeving houdt. ,,Dergelijke negatieve en onjuiste publiciteit schaadt niet alleen de bedrijfsactiviteiten van UTS maar tevens haar naam en reputatie op nationaal en internationaal niveau. Dit is niet in het belang van UTS en haar stakeholders”, aldus de verklaring.
Het bedrijf stelt dat het besluit om de specifieke diensten voor kansspelen te staken, vorig jaar in augustus is genomen. De overheids-nv schrijft dat het besluit is genomen nadat er kritisch is gekeken naar de diensten die worden geleverd. Er is gekeken naar het aandeel van de diensten afzonderlijk in de opbrengst, de strategie en de positionering van UTS in de toekomst.
De nv heeft een paar grote uitdagingen voor de toekomst, aldus de verklaring. Het bedrijf is op zoek naar financiering voor een aantal grote telecommunicatieprojecten en moet ook een strategische partner vinden. ,,Om deze projecten succesvol af te kunnen ronden, is het noodzakelijk dat er evenwicht heerst in en rondom UTS en haar bedrijfsactiviteiten. Dit evenwicht is ook nodig voor het verder uitbouwen en succesvol maken van de nieuwe bedrijfstakken van UTS, waaronder een innovatief, veilig en voor de economie van Curaçao belangrijk internationaal datacenter.”
UTS signaleert dat de markt van de sterk concurrerende sector van telecommunicatie continu verandert. Dat is ook de reden voor het bedrijf om de eigen activiteiten voortdurend te evalueren, aan te passen en te vernieuwen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).