Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De organisatie Service HACCP Safety Curaçao (SHSC), die zich bezighoudt met de (internationale) normering voor voedselveiligheid, heeft tot twee keer toe de Staten verzocht om een presentatie te mogen geven. voedselveiligDat blijkt uit brieven die naar het parlement gestuurd zijn. Het is meer dan actueel, gezien de controles die de laatste periode hebben plaatsgevonden door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) bij verschillende supermarkten en groothandels. De eerste brief is op 30 januari verstuurd, de tweede brief medio mei. In de eerste brief wordt verzocht een presentatie te mogen geven om de noodzaak aan te geven van het aanpassen van de Codex Alimentarius (voedselwetgeving) gebaseerd op de zogenoemde (internationale) HACCP-norm, die op Curaçao nog niet is ingevoerd. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.
De organisatie vraagt in de tweede brief nogmaals, en dit keer met urgentie, om een presentatie te mogen geven. Niet alleen ‘nu het onderwerp rond voedselveiligheid en hygiëne zeer actueel is gezien de commotie die is ontstaan rond de door MEO uitgevoerde controles’, maar ook omdat eind mei een aantal trainingen over voedselveiligheid en hygiëne hebben plaatsgevonden aan diverse bedrijven op het eiland.
Op internet wordt uitgelegd: ,,Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen middels de HACCP alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.” Er bestaat een HACCP-checklist en bedrijven kunnen gecertificeerd worden.
HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.
In de eerste brief van SHSC staat: ,,Op Curaçao hebben wij HACCP als norm nog niet ingevoerd en wij willen u verzoeken de huidige warenwet daterend van 29 december 1997 en onze Codex Alimentarius zodanig te wijzigen of aan te passen dat de invoering van HACCP volgens de wet wordt gegarandeerd. In het kader daarvan stellen wij voor een presentatie te houden waarin de volgende onderwerpen duidelijk worden toegelicht: onze rol in dit proces, het nut van voedselveiligheid, het instellen van hygiënecodes, kwaliteitseisen, kwaliteitsinspecties, samenwerking met de overheid, overzicht van kosten en reacties vanuit de markt tot nu toe.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).