Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op grond van een ministeriële beschikking (MB) van 20 maart 2017 mag Un Mihó Mayan, de dagopvang voor psychiatrische patiënten aan de Scharlooweg, onderdeel van Klinika Capriles, niet gesloten worden.

caprilesDe financiële bijstand die in diezelfde MB is toegezegd, heeft de Klinika Capriles niet ontvangen. ,,De opvang moet wél sluiten”, zegt directeur Waldi Oostburg.
Dertig psychiatrische patiënten staan op 20 juli aanstaande op straat als de overheid niet handelt volgens haar eigen ministerieel besluit en 7 miljoen gulden aan de Klinika Capriles overmaakt: 3,7 miljoen om de schuld van de kliniek aan de SVB af te lossen, en 3,3 miljoen die het ziekenhuis tegoed heeft van de overheid, specifiek van Justitie.
,,We zijn terug bij af”, zo constateert Oostburg, die gedurende jaren bij de overheid heeft aangeklopt voor een oplossing voor de alsmaar groeiende schuld van de Klinika Capriles. De voormalige overheidsinstelling, die in 2001 verder ging als zelfstandige stichting, kampt sinds die doorstart met het probleem dat de door de overheid toegezegde patiëntvergoeding niet toereikend is voor de dagelijkse verzorging van de psychiatrische patiënten. Inmiddels gaat het om een schuld van 18 miljoen.
Daar komt nog bij dat vorderingen die de Klinika Capriles op de overheid heeft, niet door de overheid worden voldaan. Op last van de rechter zijn in de loop der jaren enkele honderden strafrechtelijk veroordeelden in de kliniek opgenomen voor behandeling. Vergoeding van de kosten van die behandeling, opgelopen tot 3,3 miljoen gulden, is door opeenvolgende ministers van Justitie toegezegd, maar de betaling heeft niet plaatsgevonden.
,,In de MB staat dat de Klinika Capriles, die geen extra budget van de overheid tegemoet kan zien, binnen vier maanden met structurele oplossingen moet komen voor de financiële problemen.” Op de vraag of dit mogelijk is zonder extra vergoeding, zegt Oostburg: ,,Nee, natuurlijk niet! Alle onderzoeken van de overheid zelf wijzen uit dat er geld bij moet. Het budget is niet toereikend voor de zorg die de overheid van ons verlangt.”
De impasse kan wel doorbroken worden, zegt Oostburg. ,,Maar dat betekent dat de hele psychiatrische zorg op de schop moet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan begeleid wonen, en meer ambulante zorg, ofwel verzorging van psychiatrische patiënten aan huis: dat is goedkoper dan opname in de kliniek.” Hierover beslist echter niet de directie van de Klinika Capriles, aldus Oostburg. ,,De overheid moet die keuze maken.” De directie van Klinika Capriles benadrukt dat het psychiatrisch ziekenhuis niet kan blijven functioneren onder de huidige omstandigheden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).