Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voormalig Girobank-directeur Eric Garcia heeft de aankoop van deze voormalige staatsbank kunnen realiseren door miljoenen ‘te onttrekken’ aan in deconfiture verkerende Venezolaanse banken (waarvoor hij jarenlang curator was). Het gaat om 24 miljoen dollar, ofwel ruim 43 miljoen gulden.
Gelden die ‘op onrechtmatig wijze’ uit die Venezolaanse banken zijn gehaald om de overname door Giro Holdings nv (voorheen: IIG TOF Holdings) van 58 procent van de aandelen in Girobank nv mede te financieren.
Zo blijkt uit documenten bestudeerd door het Antilliaans Dagblad. Het betreft enerzijds het vonnis waarin het Hof heeft geoordeeld het, net als het Gerecht in Eerste Aanleg, ook van oordeel te zijn dat Giro Holdings in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Hierdoor wordt haar faillietverklaring in stand gehouden. En anderzijds het faillissementsverslag van curator Valerie Maria van VPM Law.
Volgens dit verslag betreft het Banco di Maracaibo nv, Banco Latino nv, Banco Principal nv en Banco Consolidado nv. De 24 miljoen dollar gelden nu als een vordering op Giro Holdings. De naamloze vennootschap Giro Holdings werd op 2 maart 2017 failliet verklaard. Dat is nu bij Hofvonnis herbevestigd. Ook nu geldt dat dit geen gevolgen heeft voor klanten van Girobank.
Uit het vonnis van het Hof blijkt dat Garcia ‘een en ander schriftelijke heeft bekend’, hij daardoor strafrechtelijk gedetineerd is geweest en op 19 september 2016 (persoonlijk) failliet is verklaard. Doordat de gelden ten goede zijn gekomen aan Giro Holdings hebben de Venezolaanse banken een terugbetalings- of schadevergoedingsvordering op Giro Holdings.
Giro Holdings was eerder IIG TOF Holdings, zo meldt het verslag van curator Maria. IIG staat voor International Investment Group en TOF voor Trade Opportunities Fund met IIG in New York als eigenaar. Naast deze meerderheidsaandeelhouder, is het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een substantiële minderheidsaandeelhouder en houdt de overheid een zeer klein aandeel in de voormalige staatsbank (Girodienst, later Giro Curaçao en weer later Giro Bank).
Naast Garcia, die na toepassing van de noodregeling door de Centrale Bank in december 2013 ontslagen werd en tegen wie later aangifte is gedaan, worden in de stukken de namen genoemd van Garcia’s (voormalige) zakenpartners Martin Silver en David Hu. Beiden zijn Amerikaan.

girobank