Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een dag na de brand bij de Isla worden alle zeilen bijgezet om de raffinaderij operationeel te houden. De raffinaderij draait nu op 75 procent van de capaciteit.


brandislaDat heeft woordvoerder Earl Balborda van Refineria Isla tegenover deze krant verklaard. Isla bekijkt of het nodig en mogelijk is om een andere soort ruwe olie te gebruiken, om zo haar productieverplichtingen na te komen. Daarbij gaat het niet om de leveringen aan Curoil maar meer om buitenlandse verplichtingen, zo legt Balborda uit. ,,Wij bestuderen nu of er aanpassingen in het productieproces nodig zijn en in de faciliteiten daarvoor. Het is een technisch verhaal maar ik zal het met een voorbeeld verduidelijken. Stel dat je voor het maken van cakes altijd suiker gebruikt. Nu doet zich het geval voor dat je geen suiker hebt en nu honing moet gebruiken. Je moet dit doen omdat de klanten verwachten dat je cakes levert. Dat is de situatie waarin wij ons nu bevinden”, aldus Balborda. ,,Er is ook een andere kant aan het verhaal, namelijk dat als je overschakelt op een andere soort ruwe olie, je moet kijken of er daarvoor aanpassingen aan de installaties voor nodig zijn.”
Isla hoopt niet dat het nodig is dat de hele raffinaderij plat gaat. ,,Wij houden daar rekening mee, maar kunnen nu nog niet zeggen of dat nodig is. De situatie wordt van dag tot dag bekeken. In april hebben wij in verband met groot onderhoud al stilgelegen, dat had natuurlijk gevolgen voor onze inkomsten. Wat dat betreft is het moment van de brand nu ongunstig.”
De raffinaderij heeft een beeld van de mogelijke schade als gevolg van de brand, maar wil het bedrag niet in de publiciteit noemen. Het geschatte bedrag kan nog hoger uitvallen. ,,Naarmate de crude distiller ontmanteld wordt, zullen wij een beter beeld krijgen van de geleden schade. Dan pas zullen we een duidelijk beeld hebben.” Bij de ontmanteling wordt ook geïnventariseerd of er onderdelen zijn die vervangen moeten worden en welke onderdelen er gerepareerd kunnen worden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).