Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Insel Air heeft met Synergy Aerospace, de eigenaar van Avianca Holding, een ‘Letter of Intent’ (LoI) getekend om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een strategisch partnership. Dat is gisteren bekendgemaakt.


avianca inselHet doel van een strategisch partnerschap is de continuïteit van Insel Air te garanderen. Demissionaire minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling, die al langere tijd op zoek is naar een strategische partner voor Insel Air, geeft aan dat hij blij is met het nieuws.
Partijen zijn het ook eens geworden om binnen twee weken te komen tot een Heads of Agreement (HoA), een hoofdlijnenakkoord over de inhoud en de structuur van het partnership. Een definitief akkoord moet binnen 4 tot 6 weken op tafel liggen. Met het oog op de noodzaak de positie van Insel Air te stabiliseren en de luchtverbindingen en de arbeidsplaatsen te garanderen, zijn partijen het al eens geworden over een concept-HoA. Het concept is door vertegenwoordigers van Synergy en Insel Air getekend. Rhuggenaath was daarbij als getuige aanwezig.
Rhuggenaath benadrukt het belang van de financiële steun van de regering voor de vliegmaatschappij en legt uit waarom dit noodzakelijk was om Synergy te interesseren voor een mogelijk partnership. ,,Doordat de regering financieel bijsprong in het noodlijdende bedrijf, was de vliegmaatschappij interessant voor Synergy.” De demissionaire minister verklaart ook dat voor een succesvol partnership het belangrijk is dat de regering betrokken blijft bij de vliegmaatschappij.
De minister staat stil bij redenen voor de financiële injectie voor Insel Air: het doel was het bedrijf onder strikte voorwaarden weer gezond te krijgen. Op die manier zou de vliegmaatschappij de tijd krijgen om een meerjarenplan voor het bedrijf op te stellen. De regering hechtte eraan dat de vliegmaatschappij op zoek zou gaan naar een strategische partner om meer mogelijkheden voor Insel Air te creëren. Er werd een beroep gedaan op de crediteuren om te wachten met het innen van de gelden totdat het reddingsplan van Insel Air uitgevoerd zou worden.
Voor de regering was het ook belangrijk om de verbindingen tussen de eilanden veilig te stellen, zo legt Rhuggenaath uit. Op dit moment is er geen vervanging voor de interinsulaire vluchten van Insel Air. De financiële steun was daarom ook bedoeld om de veiligheid van lokale en buitenlandse passagiers te garanderen, en de arbeidsplaatsen die gekoppeld zijn aan de vliegmaatschappij veilig te stellen.
Vorig jaar vervoerde Insel Air 16 procent van de toeristen die het eiland bezoeken. De maatschappij was goed voor 100 miljoen gulden voor de toeristensector, jaarlijks betaalt de vliegmaatschappij 12 miljoen gulden aan luchthavenbelasting.
De demissionaire minister schetst hoe de situatie voor de luchtvaartmaatschappij verergerde na de financiële hulp vanuit de regering: op Aruba werden toestellen van Insel Air door de luchtvaartautoriteiten aan de grond gehouden, terwijl de VS en Nederland hun ambtenaren adviseerden om niet met de maatschappij te vliegen. Dit leidde tot aanzienlijke dalingen in de inkomsten en leverde de maatschappij ook een slecht imago op.
Tegen deze achtergrond besloot de maatschappij om surseance van betaling aan te vragen. De verslechterde financiële situatie had tot gevolg dat er nog een groep van personeelsleden werd ontslagen. Rhuggenaath geeft aan het te betreuren dat sommige politici het leed van de ontslagen werknemers voor politieke doeleinden gebruiken. ,,Ook is er de indruk gewekt alsof de regering erop uit was om bewust de onderhandelingen tussen Avianca en Insel Air te verhinderen. Vanaf oktober vorig jaar vonden er besloten besprekingen plaats”, aldus de minister.
De bewindsman concludeert dat als de financiële hulp was uitgebleven, de maatschappij vorig jaar al haar vluchten zou hebben gestaakt. Het tekenen van de LoI opent nieuwe perspectieven voor de vliegmaatschappij en het voortbestaan ervan, zo concludeert de minister. ,,Het partnership zal bijdragen aan een positief beeld van Curaçao voor investeerders en zorgt er tegelijkertijd voor dat het eiland als een hub kan dienen voor internationale luchtverbindingen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).