Al het nieuws

Landsadvocaat beoordeelt afspraken haventarieven en loodsendiensten.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - De overeenkomst tussen het Bovenwindse Eiland Sint Eustatius en NuStar aangaande de te hanteren haventarieven en te leveren loodsendiensten is niet rechtsgeldig tot stand gekomen en is ook in strijd met geldende wet- en regelgeving.

nustar
Tot die conclusie komt de Landsadvocaat, die op verzoek van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de stukken heeft bestudeerd. De Landsadvocaat constateert dat het wel mogelijk moet zijn de deal alsnog in overeenstemming met de geldende wetten en regels te brengen.
,,Het initiatief om tot een overeenkomst met NuStar te komen verdient immers een goede en snelle afloop in het (economisch) belang van het eilandgebied”, aldus een persbericht van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).
De Landsadvocaat stelt dat de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, omdat daartoe een besluit van het Bestuurscollege in Oranjestad ontbreekt en de overeenkomst niet door de gezaghebber, dan wel met diens volmacht, is ondertekend.
Tevens is de Eilandsraad niet (vooraf) om instemming gevraagd over de gemaakte afspraken. De overeenkomst is op een aantal punten in strijd met wet- en regelgeving, met name waar het de fiscaliteit - de belastingafspraken - betreft.
RCN: ,,Ten slotte worden in de overeenkomst afspraken gemaakt over de uitoefening van (regelgevende) bevoegdheden die het Openbaar Lichaam Sint Eustatius niet heeft. Die afspraken kunnen dus mogelijk niet worden nagekomen en dat brengt een groot (financieel) risico voor Statia met zich, gelet op de verleende vrijwaring en garanties.”
Gelet op het grote economische belang van de overeenkomst tussen Sint Eustatius en NuStar heeft de minister van BZK in Den Haag zich bereid verklaard het openbaar lichaam met advies en expertise bij te staan om de geconstateerde rechtsgebreken te herstellen, zowel inhoudelijk als wat betreft de bestuurlijke procesgang.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.