Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Er hangt voormalig minister van Gezondheid Jacinta Constancia (MFK) mogelijk een hoge straf boven het hoofd voor het feit dat zij Statenlid Giselle Mc William (MAN) afgelopen donderdagmiddag heeft mishandeld.
constanciaArtikel 2:41 van het Wetboek van Strafrecht geeft aan dat: ,,Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de Staten of van hun krachtens het reglement van orde gevormde of benoemde commissies uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt of een lid, een minister of een staatssecretaris uit die vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
Constancia heeft Mc William donderdag tijdens een openbare Statenvergadering een klap in het gezicht verkocht, nadat laatstgenoemde een fel betoog had gehouden waarbij zij het MFK-Statenlid onderuithaalde vanwege haar betrokkenheid bij de zaak Dubnium, waarbij onderzoek wordt verricht naar fraude bij een bestelling van mondkapjes in 2012. In die periode fungeerde Constancia als minister van Gezondheid. Ze heeft eerder in deze zaak vastgezeten. Hetzelfde geldt voor haar inmiddels ex-echtgenoot. Beiden gelden nog altijd als verdachten in de zaak.
Sinds de mishandeling heeft Constancia afstand genomen van haar partij en de Staten. Haar zetel heeft ze ingeleverd. Ook heeft ze publiekelijk haar excuses aangeboden. Het inmiddels voormalig Statenlid liet weten dat Mc William haar met haar woorden pijn heeft gedaan en dat ze het MAN-Statenlid reeds eerder had verzocht niet over de zaak te spreken.
Constancia is op heterdaad aangehouden voor mishandeling en naar het politiebureau afgevoerd. Nadat ze zes uur in hechtenis zat, is ze in verzekering gesteld. Zij kan voor een periode van maximaal 2 keer 24 uur in verzekering worden gesteld. Mc William heeft bij de Landsrecherche aangifte gedaan van mishandeling. Ook partijgenoot Elsa Rozendal heeft aangifte gedaan tegen Constancia en wel van bedreiging. Het ex-Statenlid van MFK gaf Rozendal - na de klap aan Mc William - te kennen dat zij ook klappen zou krijgen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).