Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het werkloosheidspercentage is in een jaar tijd met 1,6 procent gestegen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die in de maanden september en oktober 2016 een Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) op Curaçao heeft gehouden, bekendgemaakt.In de maanden van het onderzoek bedroeg het werkloosheidspercentage op Curaçao 13,3 procent. In dezelfde periode een jaar eerder (2015) bedroeg dit percentage 11,7 procent.
Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens, dat door het CBS wordt uitgevoerd met als doel de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Het betreft ontwikkelingen in het werkloosheidspercentage, de arbeidsparticipatie, de omvang van de werkende bevolking en de omvang van de werkzoekende bevolking.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het jeugdwerkloosheidspercentage eveneens is gestegen. En wel flink: per september-oktober 2016 bedraagt dit 36,8 procent. Dit betekent dat in de genoemde maanden 2.593 jongeren zonder werk zaten. In 2015 was dit nog 29,7 procent, oftewel 1.641 personen. Het aantal werkzoekende jongeren is gestegen, zo maakt het CBS bekend. Echter, bij het analyseren van de werkloosheid onder jongeren is het nuttig om rekening te houden met een aantal zaken. Zo volgde 31,6 procent van de werkzoekende jongeren in september-oktober 2016 een dagopleiding en kon wellicht daarom niet volledig beschikbaar zijn om een baan te accepteren en daadwerkelijk te beginnen met werken.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de werkzoekende bevolking met 1.755 personen in het afgelopen jaar is gestegen en in 2016 een niveau van 9.953 personen heeft bereikt. Dit is 21,4 procent meer dan in 2015; toen bedroeg dit aantal 8.198 personen.
Het aantal werkende personen is met ongeveer 3.300 personen gestegen. Hier is sprake van een stijging van 5,3 procent ten opzichte van 2015. De toename in de werkende bevolking was zichtbaar bij beide geslachten, zo maakt het CBS bekend. De totale werkende bevolking in september en oktober 2016 telt ongeveer 65.100 personen, waarvan circa 2.000 personen werkloos waren één jaar geleden (in september-oktober 2015) en ongeveer 1.050 een opleiding volgden. Het AKO geeft een stijging weer van de werkende bevolking bij een toename van de leeftijd. De toename van de werkende bevolking in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar was bijvoorbeeld hoger (8,7 procent) dan de toename van de werkende bevolking in de leeftijdsgroep van 35-44 jaar (1,6 procent).
Van de werkende bevolking werkte de meerderheid in de onderzoeksperiode als werknemer in vaste dienst. Het gaat hier om 58,9 procent. Een soortgelijke situatie was in 2015 zichtbaar, aldus het CBS, hoewel het percentage in september-oktober 2016 lager is in vergelijking met dezelfde maanden in 2015.
De grootste stijging van de werkgelegenheid was bij de flexibele economische posities, zoals tijdelijke arbeidskrachten, oftewel de ‘freelancers’. Dit was ook in 2015 het geval.
Andere gegevens uit het AKO zijn dat de Curaçaose bevolking van 15 jaar en ouder tussen oktober 2015 en oktober 2016 met ongeveer 1.650 personen is gestegen en dat de beroepsbevolking met 7,2 procent is gestegen naar een niveau van 75.070 personen. De beroepsbevolking omvat de werkenden en de werkzoekenden samen, ook wel de economisch actieve bevolking genoemd.
Tot slot is de arbeidsparticipatie van de bevolking van 15 jaar en ouder 59.0 procent. De arbeidsparticipatie is de verhouding van de beroepsbevolking tot de bevolking van 15 jaar en ouder en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer. Voor de leeftijdsgroep van 15-64 jaar in het bijzonder was dit 70,4 procent.
www.cbs.cw

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).