Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na een presentatie begin vorige week is er afgelopen vrijdag 20 januari een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend tussen de Curaçaose universiteit UoC enerzijds en de China University of Petroleum in Beijing (CUPB) en Guangdong Zhenrong Energy (GZE) anderzijds.

mouchinezen
Dat heeft de universiteit van Curaçao bekendgemaakt. Een en ander gebeurde tijdens een eenvoudige ceremonie in aanwezigheid van waarnemend minister van Onderwijs Hensley Koeiman (MAN), die tevens premier is.
Volgens rector magnificus Francis de Lanoy zijn CUPB en GZE - laatstgenoemde heeft grote belangstelling om de Isla-raffinaderij over te nemen en na een miljardenmodernisering te exploiteren - van plan financieel bij te dragen aan de oprichting van een gespecialiseerde afdeling petrochemie, die op den duur ook kan uitgroeien tot een faculteit petrochemie.
Dit opent der weg voor de UoC om meer en gerichter wetenschappelijk onderzoek te doen en lokaal kennis te vergaren op het terrein van de petroleumindustrie. Volgens de universiteit had zo’n faculteit eigenlijk allang hebben moeten bestaan, gezien het feit dat de raffinaderij al een eeuw op Curaçao is gevestigd. Eerst als eigendom van Shell en sinds 1985 als eigendom van het Land Curaçao en gehuurd door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA.
Op korte termijn zullen de UoC en CUPB werken aan de uitvoering van het zogeheten Work Force Development Plan (WFD). Dit WFD zal instrumenteel zijn voor de opleiding en voorbereiding van 4.500 gekwalificeerde arbeidskrachten die ingezet zullen worden voor de modernisering en upgrading van de raffinaderij, de energiecentrale CRU (Curaçao Refinery Utilities) en de olieterminal bij Bullenbaai.
Dat aantal van 4.500 staat in het persbericht van de UoC van gisteren. In een eerder persbericht van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) van 19 januari wordt melding gemaakt van 4.000 werknemers. De universiteit gaat ervan uit dat in de eerste helft van 2017 gestart kan worden met de opleiding van bouwvakkers, inspecteurs, voorlieden in de HSE (Health Safety and Environment), operators en technische werkers.
GZE, als onderneming die verantwoordelijk wordt voor zowel de modernisering als voor de verbetering van het ‘menselijk kapitaal’, is van mening dat de UoC een belangrijke rol kan spelen in de realisering van de Work Force Development. Dit in nauwe samenwerking met de China University of Petroleum.
GZE-topman Binyan Chen sprak filosoferend dat het tien jaar kost om een fruitboom te kweken, maar dat het honderd jaar duurt om mensen tot wasdom te brengen. Guangdong Zhenrong hoopt in gezamenlijkheid het petroleumintellect op Curaçao te cultiveren.
Wang Wenchao van CUPB verklaarde dat zijn universiteit klaar is om lokaal talent te helpen bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de olie-industrie, maar ook op het gebied van financiën, administratie, bancaire activiteiten en toerisme.
Premier en tevens minister van Onderwijs Koeiman zei hoge verwachtingen te hebben dat ook studenten uit de regio hun opleiding bij de UoC op Curaçao kunnen volgen. Daarom is de samenwerking tussen beide universiteiten uniek voor Curaçao; en Koeiman zal steun en medewerking verlenen waar nodig.
Dit MoU, aldus de lokale universiteit, vloeit voort uit het hoofdlijnenakkoord Heads of Agreement (HoA) dat op 19 november werd ondertekend door het Land Curaçao. Daarin verbindt GZE zich aan de algehele upgrading van de Isla - inclusief een veel schonere productie die voldoet aan de hoogste internationale normen - voor een termijn van 40 jaar.