Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, die sinds gisteren een verdenking tegen zich heeft van ‘fraude in de privésfeer’, zegt circa twee maanden geleden documenten over vastgoedtransacties te hebben overhandigd aan procureur-generaal (PG) Guus Schram.

tromp2Het gaat om een feitenonderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) over transacties in verband met de aankoop van een luxe appartement in Miami. Tromp deed dit naar eigen zeggen uit eigen beweging en geheel vrijwillig.

,,Ik heb de PG daarbij met klem aangegeven te allen tijde beschikbaar te zijn voor nadere uitleg. De PG kreeg van mij het rapport plus alle onderliggende stukken. Dat gebeurde proactief, op mijn initiatief en dus niet desgevraagd, of omdat ik daartoe werd gedwongen, of omdat mij dit werd verzocht. Ik heb toen tegenover de PG verklaard bereid te zijn alle medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek.”
Dit zegt Tromp in gesprek met het Antilliaans Dagblad vanuit de Verenigde Staten, waar hij naar eigen zeggen de afgelopen dagen in hoofdstad Washington was voor besprekingen over het behoud van de voor Curaçao belangrijke correspondentbankrelatie met Amerikaanse commerciële banken. Hij keert ‘vandaag en anders uiterlijk vrijdag’ terug.
De huiszoeking gisteren in zijn privéwoning kwam als een onaangename verrassing. Tromp spreekt van een ‘zeer ernstige zaak’, doelend op het middel dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft ingezet. ,,Nadat ik van de PG een bevestiging van zijn ontvangst van het PwC-feitenonderzoek had gekregen, heb ik niets meer gehoord en is mij niets meer gevraagd omtrent deze kwestie.”
Op de vraag van deze krant wie zijn advocaat is, antwoordt de CBCS-topman: ,,Ik heb geen advocaat. Die heb ik ook niet nodig. Ik heb een schoon geweten. En herhaal nogmaals alle medewerking te willen verlenen. Er is geen sprake van fraude en evenmin van belastingfraude. In de stukken die aan de PG beschikbaar zijn gesteld toon ik aan in Amerika gewoon - zoals het hoort - belastingaangifte te hebben gedaan.”
Over zijn privéfinanciën verklaarde Tromp al eerder dat daarop in een tweetal onderzoeken door zowel de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) als accountantskantoor PwC is ingegaan. ,,Daarin zijn geen zaken geconstateerd die als onrechtmatig of onbehoorlijk zijn te classificeren.”
Hoewel Tromp op het moment dat hij deze krant sprak nog geen kennis had genomen van de inhoud van het bevel in verband met de invallen, vermoedt hij dat het te maken heeft met zijn aankoop van appartementen in Miami. Daarover verklaarde hij op 13 juni tijdens een ingelaste persconferentie: ,,Over deze appartementen doen de wildste verhalen de ronde, allen niet overeenkomstig de waarheid. Het eerste appartement is gefinancierd door een Amerikaanse bank, welke lening reeds geruime tijd is afgelost. Het tweede appartement is na een overbrugginslening volledig gekocht door mijn pensioenfonds, als belegging. Mijn pensioenopbouw doe ik in eigen beheer, geheel in lijn met de wet en geheel conform afstemming met de destijdse Raad van Commissarissen.” Tromp doelt op de RvC van de Centrale Bank.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).