Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Deze week is een belangrijke stap gezet door het Papiaments in Europees Nederland officieel te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

F16 handvestHet spreken van Papiaments is voor de sprekers van de taal van groot belang voor het uitdrukken van hun identiteit en cultuur. Daarom vinden velen het belangrijk om het Papiaments te beschermen voor huidige en toekomstige generaties sprekers. Op 11 maart 2021 sloot de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mede namens 2 andere ministeries met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) ‘De bestuursafspraak Papiaments op Bonaire’. Hierin is opgenomen dat het Papiaments onder toenemende druk staat van andere talen en dat dit op den duur tot een ongewenste verzwakking van de taal kan leiden. Daarom is er afgesproken dat er een route naar erkenning van het Papiaments onder het handvest zou worden ingezet, zowel op Bonaire als in Europees Nederland.

Het Handvest is een verdrag van de Raad van Europa voor de bescherming van talen van minderheden die traditioneel aanwezig zijn op het grondgebied van een Staat. In januari van dit jaar is het Papiaments op Bonaire erkend onder deel III van het Europees Handvest. Zo kunnen kinderen op Bonaire onderwijs volgens in het Papiaments en ook in de rechtspraak op Bonaire kan Papiaments gesproken worden. De verklaring bij het handvest waarin dit staat vastgelegd is maandag, op de nationale herdenkingsdag van het slavernijverleden officieel overhandigd aan de Raad van Europa.

Papiaments wordt op Bonaire volgens gedeputeerde Nina den Heyer door velen beschouwd als een levend monument voor culturele identiteit. ,,Vanzelfsprekend is Papiaments voor degenen die op de eilanden zijn geboren of er vandaan komen een onmiskenbaar erfgoed, een fundament van de cultuur, maar bovenal een zeer geliefde taal onder de moedertaalsprekers en de diaspora. Laten we niet vergeten dat elke taal, hoe klein ook, een hoeksteen is van ons gedeelde menselijke erfgoed. Door bedreigde talen te beschermen en te vieren, bevestigen we onze toewijding aan een Europa dat diversiteit waardeert, culturele verschillen respecteert en de talloze stemmen koestert die bijdragen aan het verhaal ervan”, aldus Den Heyer.

Om de bescherming en bevordering van het Papiaments verder te bespoedigen heeft de minister van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar bij de ondertekening van het Bestuursakkoord Bonaire 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het openbaar lichaam heeft aangegeven deze extra impuls te willen gebruiken voor het opzetten van een taalinstituut dat ondersteuning moet bieden bij de uitvoering van de Bestuursafspraak voor het Papiaments op Bonaire.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.