Al het nieuws

‘Het is kinderspel in vergelijking met vroeger’

Van onze correspondent
Kralendijk - Oud-griffier Willem A. Cecilia zegt met verbazing kennis te hebben genomen van een artikel in het lokale dagblad Boneriano waarbij op de eerste pagina met grote letters vermeld staat dat raadslid Cyrill Vrolijk ‘24 uur en 7 dagen per week wordt beveiligd’.

bonbeveiligIn zijn brief van afgelopen dinsdag schrijft hij dat Vrolijk een slachtofferrol is gaan aannemen.
In het lokale dagblad staat een verhaal over Vrolijk die zegt bang te zijn voor represailles en bang te zijn dat iemand hem fysiek iets zal aandoen. Vrolijk heeft vorig jaar om, volgens Cecilia, tot op de dag van vandaag onbekend gebleven redenen, ‘zetelroof’ gepleegd en hiermee het college van de MPB en de UPB effectief naar huis gestuurd. De angst van Vrolijk dat hem iets wordt aangedaan kwam volgens het artikel in de Boneriano vorig week weer bovendrijven nadat een politicus van de MPB hem verbaal ‘flink te grazen heeft genomen’. Vrolijk heeft hiervan aangifte gedaan bij het Openbare Ministerie en hij is van mening dat de politieke leiders van de UPB en MPB het volk tegen hem aan het ophitsen zijn.
,,Verbaal geweld tegen politici op Bonaire is niet nieuw. Het kan soms flink tekeer gaan wanneer de emoties oplopen en er alcohol in het spel is. In de zaak van Vrolijk kan gesteld worden dat wat hij nu moet doorstaan kinderspel is vergeleken met vroeger. Hoewel veiligheid natuurlijk belangrijk is, moeten politici in staat zijn tegen een stootje te kunnen”, zo oordeelt Cecilia over het gebeuren en het gevoel van onveiligheid van Vrolijk.
De huidige situatie roept volgens hem vragen op. ,,Wat is de ernst van de bedreigingen dat hij plotsklaps 24/7 bewaakt moet worden? Het geval van zetelroof heeft al 8 maanden plaatsgevonden, dus als iemand kwade bedoeling had dan zou deze niet zolang hebben gewacht om de heer Vrolijk een en ander duidelijk te maken. Dat hij blijkbaar fractiegelden voor bewaking aanwendt is niet normaal en volgens de interne regelingen ook niet mogelijk.” Anders zou het volgens de oud-griffier zijn als het OM in samenwerking met de Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) constateert dat de dreiging reëel is. ,,Dan kan hij om veiligheidsredenen bewaakt worden en dienen de financiële middelen gehaald te worden uit de begroting van het Land of van het openbare lichaam.”
Cecilia heeft het vervolgens over wat in 2014 Rafael Santana is overkomen. Op 12 mei zette de Curaçaose zakenman ‘Yoyo’ Willems een pistool op het hoofd van het raadslid van Bonaire. Willems wilde dat Santana het college van Bonaire zou laten vallen. Santana kreeg 120.000 dollar in contanten aangeboden, als hij weigerde zou hij worden vermoord. Santana heeft het geld niet aangenomen maar aangifte gedaan. Cecilia was destijds griffier van de eilandsraad van het openbaar lichaam en moest maatregelen nemen om Santana te beschermen. Het raadslid kreeg onder andere politiebegeleiding bij openbare vergaderingen en begeleiding van en naar zijn woonhuis. Zijn buurt en woonhuis werden extra in de gaten gehouden. ,,Wat Santana is overkomen staat in schril contrast met wat Vrolijk heeft meegemaakt, en het lijkt erop dat hij nu de rol van slachtoffer wil aannemen”, zo stelt Cecilia, die mogelijk niet weet wat precies de ernst van de bedreigingen is. Daar stelde hij immers eerder zelf een vraag over. Vervolgens trekt hij de zaak breder. ,,Meer waarschijnlijk lijkt het dat de bevolking ontevreden is over het functioneren van het huidige college. Het is meer dan logisch dat zij hem hierover willen aanspreken.” Politici in het algemeen, en Vrolijk in het bijzonder, moeten volgens Cecilia in staat zijn om te gaan met harde kritiek, scherpe opmerkingen en soms zelfs beledigingen, zonder dat dit hun functioneren of gemoedstoestand negatief beïnvloedt. ,,Het lijkt er echter op dat de heer Vrolijk dit niet kan en dat hij ook niet in staat is de bevolking van Bonaire uit te leggen waarom hij het college acht maanden geleden ten val heeft gebracht.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.