Al het nieuws

Drietal verdacht van mishandeling en valsheid in geschrifte

Van onze correspondent
Kralendijk - In een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche naar een geweldsincident zijn gisteren drie medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) aangehouden.

bonmedewerkZij worden verdacht van mishandeling en valsheid in geschrifte.
Het KPCN startte eerder een disciplinair onderzoek naar aanleiding van een recent geweldsincident waarbij leden van het korps betrokken waren. Uit zowel interne bevindingen als van burgers van Bonaire kwamen signalen van integriteitsschendingen in relatie tot dit incident naar voren. Het korps zegt dit soort signalen zeer serieus te nemen en startte daarom het disciplinaire onderzoek. Na het aantreffen van strafrechtelijke componenten in het disciplinaire onderzoek door het KPCN, heeft er overleg met het Openbaar Ministerie (OM) plaatsgevonden. Vervolgens droeg het OM informatie omtrent de zaak over aan de Rijksrecherche. Dit leidde tot een strafrechtelijk onderzoek en in dat onderzoek zijn gistermorgen de drie aanhoudingen verricht. Omwille van het nog lopende strafrechtelijk onderzoek kan er op dit moment inhoudelijk verder niet in detail worden getreden over het betreffende geweldsincident, de betrokkenheid van de medewerkers en het onderzoek zelf.
Ondanks dat er in dit stadium dus enkel nog beperkt informatie gedeeld kan worden om het strafrechtelijke onderzoek niet te schaden, benadrukt korpschef Alwyn Braaf dat de korpsleiding ingrijpt bij signalen van integriteitsschendingen. ,,Integriteit is de basis van goed politiewerk. Als politie zijn wij er voor de samenleving en leden van het korps hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Iets waarvoor zij bij hun aanstelling een eed of belofte hebben afgelegd. De samenleving mag dus van ons verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen”, aldus Braaf. ,,Signalen dat er sprake is van handelen dat niet passend of onverenigbaar is met een functie bij de politie nemen we hoog op en laten we tot op de bodem uitzoeken. We wachten uiteraard de onderzoeksuitkomsten af, maar kunnen als korpsleiding al wel zeggen dat wij resoluut en krachtig optreden tegen ongepast en/of strafbaar gedrag.”
Naast het nu lopende onderzoek zal het korps zich volgens Braaf ook inspannen om onwenselijke situaties in de toekomst te voorkomen en te waarborgen dat de samenleving kan vertrouwen op een integere organisatie waarbij het welzijn en de veiligheid van burgers altijd voorop staan. ,,Professioneel en verbindend handelen van leden van het korps richting burgers is van cruciaal belang om onze legitimiteit als politieorganisatie te waarborgen. Wij zijn het daarmee aan de samenleving en onze eigen collega’s verplicht om ons als korpsleiding actief in te zetten ter voorkoming van integriteitskwesties en in te grijpen indien nodig. De realisatie dat we als organisatie nog stappen te zetten hebben op het gebied van integriteit is pijnlijk, maar we kijken er niet voor weg. Integendeel zelfs: we willen die stappen júíst gaan zetten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.