Al het nieuws

Voltallige pers wordt door eilandsraad in een kwaad daglicht gesteld

Van onze correspondent
Kralendijk - Er is bij de media op Bonaire ophef en verontwaardiging over het bericht dat zondagavond op de website van de eilandsraad is geplaatst waarin de lokale pers wordt bericht van onjuiste, onvolledige en zelfs misleidende informatie. Er is zelfs besloten tot een formeel onderzoek waarbij mogelijk de Rijksrecherche wordt ingeschakeld, zo laat de eilandsraad in het bericht weten.

F13 BON media verontwaardigdDe raad schrijft met stijgende zorg kennis te hebben genomen van een stroom aan berichten die het eiland bereikt, met name via een persoonlijk weblog, via sociale media en via het enige lokale dagblad. ,,Veel van deze publicaties lijken zich te baseren op informatie die rechtstreeks afkomstig is uit het apparaat van het Openbaar Lichaam Bonaire, dan wel uit kringen in en rond het eilandsbestuur”, aldus de eilandsraad. Over welke media het precies gaat wordt niet duidelijk gemaakt maar eenieder kan op zijn klompen aanvoelen dat de ergernis vooral te maken heeft met de artikelen die René Zwart de laatste tijd op zijn website Dossier Koninkrijksrelaties zet. Hierin komt hij iedere keer met kritiek op vooral Clark Abraham (PDB) en eilandgriffier Arjan de Wolff maar ook op de raad als geheel. Nog nooit is door betrokkenen een duidelijk weerwoord gegeven om de geuite kritiek publiekelijk te weerleggen en nu in het bericht wordt aangeven dat de informatie waarschijnlijk vanuit het ambtelijk apparaat komt, kan worden aangenomen dat de beweringen van Zwart kloppen. Met het bericht op de website lijkt de eilandsraad zich dan ook in de eigen voet te schieten.

Maar de raad heeft het niet alleen over Zwart of ‘een lokaal dagblad’. Het gaat, zo blijkt verderop in het bericht, over alle media. Het is volgens de raad namelijk niet voor het eerst dat de bevolking van Bonaire ‘wordt geconfronteerd met berichtgeving die vaak achteraf onjuist, onvolledig of misleidend blijkt’. En dat heeft in hun ogen een reden. ,,Bonaire kent geen publieke media zoals in Europees Nederland; alle mediabedrijven gevestigd op het eiland zijn commercieel. Veel van de berichtgeving lijkt te worden gestuurd door politieke en zakelijke belangen.” Dit ‘media-klimaat’ is volgens de raad een gevaar voor de democratie. ,,Het benadeelt de kiezers, is een bedreiging voor het goede bestuur van het eiland en vormt een aanslag op het vertrouwen in het eilandsbestuur, of dat nu de eilandsraad betreft, het bestuurscollege, de gezaghebber of de met het eilandsbestuur verbonden voornaamste ambten zoals de eilandsecretaris en de eilandgriffier van Bonaire.”

De eilandgriffier ad interim, Arjen de Wolff, heeft inmiddels op persoonlijke titel aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie jegens enkele specifieke individuen, zo wordt in het bericht gemeld. Over welke individuen dit gaat en waar de aangifte over gaat wordt niet verteld. Wel wordt duidelijk dat de gezaghebber in overleg met de eilandsraad heeft besloten tot het instellen van een formeel onderzoek naar de gang van zaken, waarbij mogelijk de Rijksrecherche wordt ingezet. Het onderzoek gaat er naar alle waarschijnlijkheid om, achter de identiteit te komen van mogelijke ‘klokkenluiders’. ,,Het is absoluut noodzakelijk voor de weerbaarheid van onze democratie, het vertrouwen in het eilandsbestuur en het ambtelijk apparaat, het goed bestuur en een Bonaire dat bestaat uit goed, pluriform en correct geïnformeerde, kritische kiezers, dat aan deze praktijken een snel en beslissend einde wordt gemaakt.”

Veel mediavertegenwoordiger zien het bericht als een aanval op de vrije pers. Volgens de Boneriano is het niet de pers die de democratie bedreigt maar is het de eilandsraad zelf. De correspondent van de NOS in het Caribisch gebied, Dick Drayer, noemt het volgens Bonaire.nu naast een aanval op de vrije pers ook ‘een poging om klokkenluiders de mond te snoeren’.

In een opiniestuk dat het Antilliaans Dagblad gisteren publiceerde betoogt voormalig griffier Willem Cecilia dat de eilandsraad én gezaghebber Nolly Oleana volkomen verkeerd handelen. ,,Kort geleden heb ik reeds gesteld dat de eilandsraad de kluts volledig kwijt is en blijkbaar is deze nog niet teruggevonden. Ten eerste wordt een persbericht namens de eilandsraad uitgegeven en op hun website geplaatst, maar de goede orde vergt dat de eilandsraad in een openbare vergadering dient te besluiten over dit type berichten die niet van huishoudelijke aard zijn. Ze kunnen deze niet aan de interim griffier delegeren met goedkeuring achteraf. De opsteller van dit bericht spreekt over goed bestuur maar heeft blijkbaar hier geen kaas van gegeten”, aldus Cecilia.

Volgens hem is er bovendien in 2019 afgesproken hoe te handelen wanneer er sprake is van een gevoelig onderwerp. Dit ‘Gentle Agreement’ bevat volgens hem procedurele afspraken die gemaakt zijn over een zorgvuldige werkwijze bij mogelijke integriteitsschendingen. Volgens Cecilia had de griffier de gezaghebber moeten informeren over de geëigende procedure bij constatering van mogelijke schendingen. ,, Leef de regels van integriteitsschending na en doe gedegen vooronderzoek alvorens op eigen houtje en ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot filelogs van de e-mails van raadsleden en absurditeiten uit te kramen”, aldus Cecilia.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.