Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De Interlandelijke Taskforce Kinderrechten viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan met een werkconferentie.

bontaskforceDe bijeenkomst, van 13 tot en met 16 mei op Bonaire, zal dienen als een moment van reflectie op de behaalde resultaten en om een blik te werpen op de doelstellingen van de taskforce.
Belangrijk element tijdens de werkconferentie is het gezamenlijk uitwerken van het strategisch kader. De focus zal liggen op de actieplannen van, en samenwerkingsafspraken tussen de zes eilanden met als basis de strategie voor de periode 2023-2028. Hierin zijn de strategische doelstellingen uitgewerkt aan de hand van de speerpunten zoals uiteengezet in het tweede Memorandum of Understanding (MoU), ondertekend door de landen en openbare lichamen in oktober 2023 op Curaçao. De eerste MoU is in 2018 ondertekend. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten verschillende concrete resultaten bereikt op de zes eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk. Een voorbeeld hiervan is het ondertekenen van het convenant voor de uitvoering van een strategisch plan dat samenwerking bevordert en uitgevoerd wordt door het Centrum Jeugd en Gezin op Aruba. De actieve participatie van jongeren in de totstandkoming van het nieuwe jeugdbeleid van Bonaire, de instelling van een jongerenplatform op Curaçao, de lancering van de Kindertelefoon op Saba, de introductie van een opvoedwinkel op St. Eustatius en de ontwikkeling van een opvoedprogramma op St. Maarten zijn andere voorbeelden.
De geschiedenis van de taskforce gaat terug tot de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 op Aruba. Tijdens deze conferentie onderschreven de politieke gezagdragers dat elk kind in het Koninkrijk recht heeft op een goede jeugd. Dit staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De Koninkrijksconferentie leidde tot de instelling van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten met als doel de samenwerking in het Koninkrijk ten aanzien van de kinderrechten te stimuleren en de implementatie van de rechten van het kind in het Caribische deel van het Koninkrijk te verbeteren. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van jeugd en gezin van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten en vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Unicef Nederland is de adviseur van de taskforce.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.