Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk/Willemstad - Rechter Marinez heeft de partijen in het kort geding over landingsrechten voor ambulancevluchten van Sarpa op Curaçao laten weten dat de uitspraak op z’n vroegst over twee weken verwacht kan worden.

BONSarpaHet kort geding dat plaatsvond op 21 februari was door het Colombiaanse bedrijf Servicios Panamericanos Aéreos SAS (Sarpa), samen met de Fundashon Mariadal (FM), aangespannen tegen de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper en Dutch Caribbean Air Services Provider (DC-ANSP). FM en Sarpa wilden via het Gerecht in eerste aanleg afdwingen dat er een tijdelijke voorziening wordt getroffen als het gaat om de toestemming voor Sarpa om ook tussen de eilanden te mogen vliegen bij het uitvoeren van ambulancevluchten. Hoewel de rechter had aangegeven om op 13 maart vonnis te wijzen blijken er nu nog minstens twee weken nodig.
Middels het kort geding eisten Fundashon Mariadal en Sarpa dat luchtvaartautoriteiten op Curaçao de benodigde vergunningen afgeven aan Sarpa, zodat het Colombiaanse bedrijf - behalve vluchten van Bonaire naar Colombia - ook vluchten tussen de ABC-eilanden, Sint Maarten en Sint Eustatius kan uitvoeren. Bij monde van directeur Giovanni Frans werd beweerd dat ze ‘overvallen’ waren door het besluit om Sarpa niet op de andere eilanden te laten landen. Al snel bleek dat Frans een verkeerde voorstelling van zaken gaf en dat er al veel eerder en meerdere malen was verteld dat de constructie met Sarpa niet mogelijk was. Volgens de advocaten van Cooper en DC-ANSP is dan ook het ‘eigenwijze en koppige gedrag van FM debet aan de gerezen problemen met de situatie rond de air ambulance van het ziekenhuis op Bonaire’. Deze stellingname is ook terug te vinden in een brief van Cooper voorafgaand aan het kort geding en gericht aan advocaat Marie Wijand van HBN Law & Tax, die het verzoek namens FM en Sarpa had ingediend. Het komt er in het kort op naar dat zowel Sarpa als FM inderdaad al veel langer op de hoogte was van het feit dat de maatschappij niet tussen de eilanden mag vliegen en de huidige situatie is volgens Cooper dan ook helemaal aan henzelf te wijten. Dat Sarpa de overeenkomst toch is aangegaan werd door hem zelfs te kwader trouw genoemd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.