Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De schuldhulpverlening in Caribisch Nederland wordt verbeterd. Dit schrijven demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en demissionair minister Carola Schouten van Armoedebeleid in een brief aan de Tweede Kamer.

schuldhulpverleningZij reageren hiermee op het rapport ‘Zicht op Schulden’ dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in december 2023 heeft uitgebracht.
De Nederlandse schuldenwetgevingswet geldt niet voor Caribisch Nederland (CN). Er is echter wel behoefte aan beleid rond schulden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Nibud heeft tussen juli en oktober 2023 onderzoek gedaan naar de schuldenproblematiek in CN vanuit de vraag: Wat is op dit moment bekend over de aard en omvang van de schuldenproblematiek in Caribisch Nederland? En wat is ervoor nodig om schulden beter in beeld te krijgen? Een belangrijke constatering is dat de informatie over schulden slechts zeer beperkt beschikbaar is.
Desondanks zijn de conclusies van het Nibud dat de armoede op de eilanden financiële problemen onvermijdelijk maakt, dat de hoge woonlasten financiële problematiek in de hand werken en dat kredietbehoefte bij lagere inkomensgroepen onzichtbaar blijft. Financiële problematiek komt vooral aan het licht bij de hulpverlening en werkgever en onduidelijke of onbekende invorderings- en incassorichtlijnen belemmeren zicht op en aanpak van achterstanden. ,,Dit onderzoek heeft nog geen volledig beeld opgeleverd van de schuldenproblematiek in CN. Dat hoeft de aanpak van schulden echter niet in de weg te staan”, aldus het Nibud dat met zes aanbevelingen komt. Het advies is om inwoners te bevragen over rondkomen, lenen en financiële problemen en een ‘dashboard schulden’ te ontwikkelen. Met dit dashboard kunnen trends in de ontwikkeling van problematische schulden worden gevolgd. Andere adviezen zijn om achterstanden te monitoren in vaste lasten en werkgevers structureel als vindplek voor financiële problematiek te gebruiken. Er wordt door het Nibud op aangedrongen een centraal registratiepunt op te richten voor huishoudens met financiële problemen en om onderdelen van de Wet kwaliteit incassodienstverlening toe te passen in CN.
Minister Schouten is naar aanleiding van het rapport voornemens een subsidie te verstrekken aan de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Hiermee kunnen de openbare lichamen worden ondersteund in het professionaliseren van de schuldhulpverlening op de eilanden. Het ministerie van Schouten gaat de regie nemen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.