Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Een jaar geleden is het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met de ‘legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts’ aanvaard door de Eerste Kamer.

besabortusDeze herziening gaat ook gelden voor Caribisch Nederland (CN). Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeerde de Eerste Kamer deze week over de stand van zaken.
Deze initiatiefwet maakt het mogelijk dat huisartsen aan onbedoeld en/of ongewenst zwangere vrouwen de abortuspil kunnen voorschrijven. Deze behandeling is tot nog toe voorbehouden aan ziekenhuizen en abortusklinieken met een vergunning op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). De inrichting van deze behandelroute via de huisarts is grotendeels gebaseerd op de werkwijze in een abortuskliniek. De zorgvuldigheidseisen zijn voor abortusartsen en huisartsen hetzelfde, de gebruikte medicatie is hetzelfde en de abortus is ook kosteloos voor de vrouw, mits zij rechtmatig in Nederland woont of werkt. Het is echter aan de huisarts of zij/hij een medicamenteuze afbreking van een zwangerschap wel of niet aanbiedt. Indien een huisarts hiervoor kiest, dient vooraf verplichte scholing te worden gevolgd en te worden voldaan aan de benodigde eisen die volgen uit de Wafz en het Besluit afbreking zwangerschap (Bafz ). Het is tevens aan de apotheker of zij/hij mee wil werken aan de terhandstelling van de medicatie.
De Wafz is mede van toepassing op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De wet geldt hier al sinds 10 oktober 2011 en in februari van dit jaar liet Kuipers weten dat hij ‘te spreken is’ over de zorg die CN laat zien omtrent abortus. ,,Inwoners van CN kunnen bij ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire terecht voor het afbreken van een zwangerschap, of bij een ander ziekenhuis binnen de Caribische eilanden”, aldus Kuipers. De herziening betekent dat alle artsen die huisartsgeneeskundige zorg leveren in CN - indien zij de medicamenteuze zwangerschapsafbreking willen uitvoeren - ook de verplichte scholing moeten volgen en een eventuele zwangerschapsafbreking registreren bij de IGJ. De leidraad en de e-learning zullen daarom ook beschikbaar worden gesteld in het Engels. De komende maanden gaan gebruikt worden voor de concrete uitwerking van de behandelroute, de uitvoering in CN, de financieringsconstructie en de Algemene Maatregel van Bestuur.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.