Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) heeft vorige week de viering van haar zestigste verjaardag afgesloten met de Colaborative Utility Conference Bonaire. De hele maand november stond in het teken van de viering.

F12 BON zestig jaar webWEB is in 1963 opgericht in de wijk Hato, zo is op de website van het bedrijf te lezen, maar het heette toen nog anders. In 1955 startte de Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij (Ogem) haar activiteiten op Bonaire en in 1963 is de Dienst Water Distributie (DWD) opgericht. Pas in 1978, toen deze twee bedrijven samen verder gingen, veranderde de naam in Water- en Energiebedrijf Bonaire NV. Door de jaren heen bleef het bedrijf zich ontwikkelen. In 1998 is samen met de Amerikaanse partner GE Suez begonnen met drinkwaterproductie middels ‘omgekeerde osmose’. Deze techniek is midden jaren ’90 ontwikkeld. Zeewater wordt onder hoge druk door membranen geperst die zouten en mineralen tegenhouden. Voor die tijd werd zeewater ontzilt door verhitting en verdamping. Daarbij kwam warm afvalwater met hoge zoutconcentraties vrij. Omgekeerde osmose bleek duurzamer en efficiënter.

In 2007 doet WEB een proef met ‘prepaid’ elektriciteit bij 35 huishoudens in de wijk Amboina. Het wordt een succes en inmiddels is ‘Pagabon’ niet meer weg te denken van het eiland. Vanaf 2009 wordt ‘groene’ stroom afgenomen van het windenergiepark bij Morotin. Het park dat is aangelegd door Ecopower wordt in 2013 overgenomen door ContourGlobal Bonaire, WEB’s partner in elektriciteitsproductie. In datzelfde jaar start de bouw van de eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op Bonaire. De installatie aan de Kaminda Lagun zuivert ingezameld afvalwater uit beerputten en septic tanks en WEB is verantwoordelijk voor de exploitatie. Een jaar later, in 2014, start de exploitatie van een tweede AWZI, aan de Kaminda Lagun, die onderdeel is van een gesloten rioolsysteem langs de kuststrook van Kralendijk die werkt op geavanceerde vacuümtechniek. Ook wordt in dit jaar de waterfabriek in Hato uitgebreid met een nieuwe productie-eenheid waarmee de drinkwatercapaciteit op 4.800 m³ per dag komt. Het verbruik ligt op dat moment rond de 4.400 m³ per dag.

In opdracht van WEB gaat in 2015 de Solar Pilot Barcadera van start. Het is een proefopstelling van 792 zonnepanelen. Met deze pilot onderzoekt WEB het rendement en de effecten op het elektriciteitsnet van een centrale installatie voor zonne-energie. Inmiddels is het definitieve zonnepark gerealiseerd en in gebruik en wordt erover nagedacht om het aantal windmolens uit te breiden om zo het percentage duurzame energie flink omhoog te brengen. In 2015 wordt ook opnieuw een ontziltingsunit in Hato gebouwd. Hiermee produceert WEB in eigen beheer 1.600 m³ drinkwater per dag. De totale productiecapaciteit komt daarmee op 5.600 m³ per dag. De contracten met WEB’s Amerikaanse partner GE Suez zullen in 2019 eindigen en daarom brengt WEB de drinkwaterproductie geleidelijk onder eigen beheer. Vanaf 2021 is het bedrijf volledig verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening op Bonaire.

In 2019 realiseert WEB de 10.000ste aansluiting voor drinkwater en wordt de hybride energiecentrale op Karpata uitgebreid met 5 dieselgeneratoren. Ook gaat de eerste spade de grond in voor een tweede ontziltingsinstallatie op Hato die Bonaire een stap dichter bij de productie van zijn eigen drinkwater brengt. De nieuwe waterfabriek, die werd opgeleverd in juli 2021, is berekend op 6.400 m³ drinkwater per dag, met een uitbreidingsoptie tot 7.200 m³.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.