Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De eilandsraad van Bonaire heeft vorige week een bezoek gebracht aan Sint Eustatius als onderdeel van hun strategie om de banden met de zustereilanden te versterken. Het belang van persoonlijke ontmoetingen met collega’s om cruciale aangelegenheden voor de drie eilanden te bespreken, heeft volgens de overheid centraal gestaan tijdens dit bezoek.

F13 BONOP Eilanden overleggen cmykOp woensdag 15 november vond een vergadering plaats tussen de leden van de eilandsraden van de drie BES-eilanden, met als doel zich voor te bereiden op de herziening van de Wet op het Openbaar Lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Financiële Verhoudingswet BES (FinBES). De vergadering heeft geresulteerd in concrete afspraken over de tijdsplanning en voorbereidingsmomenten voor de herziening van de wetten. Tot maart staan er nog twee vergaderingen gepland in Den haag en eentje op Statia.

Een belangrijk aspect van de bespreking betrof het oprichten van een intereilandelijke samenwerkingsorganisatie. Dit zal volgens de eilanden de mogelijkheid bieden om op andere gebieden structureel samen te werken in de voortdurende onderhandelingen met Nederland ten aanzien van overige toekomstige wetgevingen, om zo op een zo efficiënt mogelijke wijze de daarvoor beschikbare middelen aan te wenden. Tevens is er gesproken over de benodigde ondersteuning van expertadviseurs. Elk van de drie eilanden heeft deskundige adviseurs ingeschakeld en de eilandsraden zijn overeengekomen om een gezamenlijk platform op te richten, zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, waar deze drie experts samenkomen. ,,Deze bijeenkomst heeft een cruciale stap gemarkeerd in de gezamenlijke inspanning om de wetgeving die invloed heeft op de BES-eilanden grondig te herzien. Het is van groot belang dat er voorbereidingen worden getroffen en strategisch wordt gepland om een positieve uitkomst te waarborgen”, aldus de overheid van Bonaire.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.