Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het zonnepark op Bonaire is inmiddels volop in gebruik en een integraal onderdeel van Bonaires energievoorziening. Het zonnepark wekt momenteel gemiddeld 5.3 megawatt op, wat overeenkomt met ongeveer 20 procent van het totale energieverbruik op het eiland. Bonaire Brandstof Terminals (BBT) investeerde 10 miljoen in deze ontwikkeling.

BONenergieIn de nieuwsbrief van BBT wordt uitgelegd wat het zonnepark betekent voor Bonaire maar ook wat de ‘zwakke’ punten zijn. ,,Geen dag is hetzelfde want er komen soms wolken voor de zon.” Manager Alfredo Ruiz van ContourGlobal benadrukt dat de energieproductie sterk wisselt door weersomstandigheden ,,Wolken hebben meteen een grote invloed op het opwekken van zonne-energie. In een seconde kan het van 5 naar 1 megawatt dalen”, aldus Ruiz. Er zijn geavanceerde batterijsystemen om deze schommelingen grotendeels op te vangen. De batterijen worden automatisch ingeschakeld wanneer de zon afwezig is of wanneer het stroomverbruik piekt.
Naast zonne-energie en batterijen wordt gebruikgemaakt van windenergie en dieselgeneratoren. De windturbines kunnen op dit moment maximaal 11 megawatt leveren maar volgens een deskundige die het Antilliaans Dagblad heeft gesproken, zal de gemiddelde opbrengst door het jaar genomen niet meer dan 6 megawatt zijn. De generatoren leveren, wanneer ze allemaal zijn ingeschakeld, maximaal 23 megawatt. Zonne-energie en windenergie krijgen volgens BBT automatisch voorrang binnen het Energy Management System (EMS) waarmee gewerkt wordt. Wanneer de zon schijnt wordt er maximaal gebruikgemaakt van zonne-energie en wanneer het waait wordt maximaal gebruikgemaakt van windenergie. Vervolgens worden de batterijen ingeschakeld en als laatste de generatoren. Afgelopen mei vond de relatief ‘groenste dag’ voor stroomopwekking op Bonaire plaats: slechts drie van de tien generatoren waren operationeel. Wanneer de capaciteit van windenergie verder wordt verhoogd, zal de afhankelijkheid van de generatoren verder afnemen. Tenminste, in de maanden dat het waait. De generatoren blijven vooralsnog noodzakelijk om het hele jaar door stroom te kunnen leveren.
In de windvrije maanden is optimaal gebruik van zonne-energie van extra groot belang. Onderhoud en schoonmaak van de zonnepanelen is daarbij cruciaal. Een solar cleaning robot zorgt ervoor dat de 38.552 vierkante meter aan panelen stofvrij wordt gehouden zodat deze zo efficiënt mogelijk energie kunnen opnemen. De gecombineerde benadering op Bonaire, met verschillende manieren van energie opwekken, is uniek. Plantmanager Ruiz geeft aan dat Bonaire voor ContourGlobal als een prototype voor de toekomst geldt, waar hernieuwbare energie prioriteit heeft.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).