Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft besloten om de mandaatregeling integraal te herzien. In de tussentijd wordt de mandatering tijdelijk bij eilandsecretaris Christopher Frans neergelegd.

boneilandsecretarisMandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Dit in tegenstelling tot delegeren waarbij wel sprake is van het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Uit de stap die nu genomen is kan worden opgemaakt dat het nieuwe BC ontevreden is over hoe besluitvormende processen binnen het ambtelijk apparaat verlopen. Dit moet volgens het BC beter en daar is een herziening van de mandaatregeling voor nodig.
Op 10 november 2023 is vastgesteld dat tijdens de integrale herziening van de mandaatregeling het mandaat bij de eilandsecretaris komt te liggen totdat er met goedkeuring van het bestuurscollege bepaald wordt welke bevoegdheid wordt neergelegd bij daarvoor aangewezen mandaathouders. De mandatering voor de bevoegdheden van de Gezaghebber blijft in stand. Dit besluit is genomen door het BC met als doel de besluitvormingsprocessen te verbeteren. ,,Door meer grip te krijgen op deze processen worden er inzichten verkregen als basis voor de optimalisatie van de besluitvorming en verbetering van de dienstverlening”, aldus het BC.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.