Al het nieuws


M21: Neem aanpak Aruba als voorbeeld en ga handhaven

Van onze correspondent
Kralendijk - De ‘werkgroep honden’ doet voorkomen dat gedurende de anderhalf jaar dat zij bezig zijn grondig onderzoek is verricht. Uit hun antwoorden blijkt echter dat er helemaal geen onderzoek is gedaan, maar dat teruggegrepen wordt op een onderzoek dat door Wolfs Compagnie in juli 2021 is gedaan.

bonhondenDit stelt Norbert Tadema van Movementu 21 (M21) naar aanleiding van vragen die hierover zijn gesteld en de antwoorden hierop.
In maart 2022 heeft het Openbaar Lichaam Bonaire een werkgroep opgericht die de taak kreeg om de hondenproblematiek in kaart te brengen en aan te pakken. ,,Uit de antwoorden die deze werkgroep heeft gegeven op de vragen van de M21-fractie, moeten wij helaas constateren dat het hondenprobleem totaal niet serieus genomen wordt”, aldus Tadema. Er is volgens hem helemaal geen nieuw onderzoek gedaan door de werkgroep. ,,Ze gaan uit van een onderzoek dat enkele jaren geleden, nog vóór het oprichten van de werkgroep, al was gedaan en dat niet expliciet berust op de huidige situatie op Bonaire.” De ‘werkgroep honden’ blijft herhalen dat het probleem complex is en dat er daarom tijd nodig is om tot een goed plan te komen. Maar volgens Tadema realiseert ze zich niet dat het hondenprobleem is ontstaan door nalatigheid in handhaving en sturing door het OLB. ,,Het gevolg van deze nalatigheid is een explosieve groei van het aantal honden met de daarbij gepaard gaande problemen.”
Op de vraag waarom er bij het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) niet gestart wordt met een speciale afdeling, een zogenaamde dierenpolitie, is geen concreet antwoord gegeven. Tadema stelt voor om de aanpak van Aruba als voorbeeld te nemen. Daar hebben ze volgens hem nadat handhaving jaren was nagelaten en de overlast te groot werd, nu een duidelijk beleid ingezet om het hondenprobleem aan te pakken. ‘Hondeneenheid K9’ en wijkagenten gaan streng toezien op handhaving van de wetgeving waarbij de honden net zoals op Bonaire niet zonder toezicht op openbaar terrein mogen zijn. Er wordt ook gecontroleerd op mishandeling en verwaarlozing van honden en bij constatering hiervan worden hoge boetes opgelegd en de honden kunnen in beslag worden genomen. ,,In geen enkel artikel met betrekking tot de hondenproblematiek op Aruba wordt het woord ‘complex’ genoemd, wat door de werkgroep honden op Bonaire wel constant wordt gedaan. De werkgroep misbruikt dit als argument om aan te geven waarom zij al anderhalf jaar niets hebben gedaan.”
Ook met de huidige wetgeving uit 1998 kan er volgens Tadema onmiddellijk gehandhaafd en beboet worden. Wat betreft verwaarlozing en mishandeling van honden en dieren in het algemeen is er volgens hem ook duidelijke wetgeving. Hij roept de werkgroep op om zo snel mogelijk te beginnen met een goede en groots opgezette campagne zodat elke hondeneigenaar op de hoogte is dat er over een aantal maanden hard opgetreden zal worden. ,,Gedurende de maanden van deze campagne zal er moeten worden gewaarschuwd bij overtreding.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.