Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De besluitvormende vergadering die op 21 augustus door gebrek aan quorum geen doorgang kon vinden, wordt vandaag voortgezet. Deze staat gepland om 16:00 uur in de vergaderzaal van het Passangrahan.

F13 BON voortzetting raadsvergaderingTijdens besluitvormende vergaderingen worden bepaalde beslissingen genomen. Een quorum is het minimaal aantal personen dat aanwezig moet zijn om een vergadering of stemprocedure geldig te laten verlopen. In de eilandsraad, waar negen zetels te verdelen zijn, moeten tenminste vijf raadsleden aanwezig zijn. De vergadering wordt hervat vanaf agendapunt 5 en gaat door tot het elfde agendapunt. Ook het bestuurscollege is hierbij aanwezig. Ter stemming staat het voorstel betreft het afvoeren van een agendapunt en niet ter stemming inbrengen van documenten bij gebrek aan voorbereidingstijd. Ook worden ter vaststelling enkele documenten voorgelegd, waaronder de Verordening Vaste Commissie Werkwijze, het raadsbesluit houdende instructies en mandaat aan de Eilandgriffier, de Verordening Raad enquête Bonaire, het raadsbesluit ter goedkeuring van de Raadsnotitie ‘Meta, Manera, Medio’ en de Verordening Informatie en Besluitvorming Eilandsraad Bonaire 2023.

Verder staan er deze week op woensdag 13 en donderdag 14 september twee commissievergaderingen gepland. Op woensdag vergadert de vaste commissie Samenleving en Zorg, waar gesproken wordt over de stand van zaken van de laboratoriumzorg en met name BonLab, de stand van zaken van het plan voor het herdenkingsjaar slavernijverleden, de opvolging van de excuses, een vervolg op de stand van zaken met betrekking tot het ontwerp subsidieverordening en de afhandeling van ingediende bezwaarschiften. Donderdag vergadert de vaste commissie Intereilandelijke en Koninkrijksrelaties, waar gesproken wordt over de voortgang van de activiteiten rondom de herziening van de WolBES en FinBES, de voorbereiding van het samenwerkingsorgaan Caribische eilanden en de Kabinetsformatie in Den Haag.

Alle oproep worden geplaatst op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem. Onderliggende documenten worden, voor zover van toepassing, zoals gebruikelijk ter inzage bij de Griffie gelegd. De vergaderingen worden live uitgezonden op de televisie, het YouTube-kanaal en de website van de Eilandsraad. Ook zijn burgers en de pers van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Daarvoor is een publieke tribune in de vergaderzaal van het Passangrahan ingericht.
www.konsehoinsular.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.